Organisationsudvikling

Orga
 
 
Visioner uden handling er blot en drøm.
Handling uden visioner får bare tiden til at gå.
Visioner sammen med handling kan ændre verden.
                    
                            

Hestenge Consult tilbyder at sætte en effektiv og positiv udvikling i gang i jeres organisation ved at afkode jeres succesmønstre. Vi fortsætter processen, indtil implementering og fastholdelse er opnået.

Udbytte for virksomheden

 •   Fælles succes
 •   Medarbejderen får fælles reference og mål
 •   Fælles billede af ønsket fremtid
 •   Styrket kommunikation internt/eksternt
 •   Fokus på den anerkendende kommunikation
 •   Større indflydelse og ansvarlighed for eget arbejde
 •   Fokus på sundhed, trivsel og arbejdsglæde
 •   Tilfredse kunder og medarbejdere
 •   Fastholde/varig implementering i organisationen
 •   Fælles vedvarende succes og styrker
 •   Fokus på egne og andres styrker og ressourcer
 •   Synligt resultat på bundlinjen
 
I processen i at udvikle organisationen, tager vi afsæt i de successer, der allerede er og bruger dem til at skabe endnu flere successer.
 
Hestenge Consult hjælper organisationen til selv at få øje på successerne.

If you think it, and if you believe it - Let me help you: Together we will find the way

Betingelserne for et arbejdsmarked i udvikling stiller høje krav til de medarbejdere, der skal udgøre arbejdsstyrken. I den nuværende situation på arbejdsmarkedet ses en hastig og mærkbar forandring, som medarbejdere skal være i stand til at håndtere. Et højt tempo, hastig og vedvarende forandring, krise, store og ofte nye udfordringer stiller krav til medarbejdernes kompetencer, omstillingsparathed, mobilitet samt evne til at håndtere det pres og den stress, dette kan medføre.

Arbejdsmarkedets parter, virksomheder, medarbejdere, ledere og sundhedssystemet landet over advarer mod, at en stor gruppe i arbejdsstyrken er i klemme og det forudses, at der er en begrundet risiko for, at tallet bliver endnu større. Det er en alvorlig situation, som stiller krav til landets kommuner om et øget fokus og indsats for at kunne håndtere de økonomiske og menneskelige omkostninger, som udviklingen tilsyneladende fører med sig.

Hvilket fokus har I i jeres virksomhed?

Ser I begrænsninger, er jeres hverdag fyldt med ’brandslukning’?

 
Ring og lad os hjælpe med at slukke den.