Organisation / Kursus i succeshistorier som ressource

Kurser

Succeshistorier som udviklingsressource

Succeshistorier har et stort potentiale for udvikling. Her kan Hestenge Consult skabe udviklingen med en 
organisationsudviklingsteori, der bygger på den grundlæggende antagelse, at i alle organisationer og hos alle medarbejdere er der succeshistorier. 
 
Succes udvikling er: 
  • Grundideen er, at det er mere sundt og livgivende at undersøge drømme, håb og visioner end at fordybe sig i alle mulige problemer 
  • Succes udvikling leder os væk fra at tænke i problemer og problemløsning hen mod at tænke i muligheder og udvikling - uden at fornægte problemerne. 
Forestil dig:

-  Hvad er overskriften for den proces, der søsættes. Hvad skal ’barnet’ hedde?

-  Herefter kan det være givende at opdage, hvad der virker i forvejen. Det være sig en undersøgelse af de bedste erfaringer og øjeblikke i forbindelse med det definerede fokus. Hvornår har der især været eksempler på succesfulde aktiviteter og handlinger, der kunne danne forbillede for ønsket om forandring. Det er en identifikation af organisatoriske processer, der fungerer godt.

-   Når vi dernæst begynder at drømme om en ønsket fremtid, så er spørgsmålene centreret om, hvad der er en attraktiv tilstand at opnå? Hvad kan det drives det til, hvis potentialet udnyttes optimalt? Der produceres forestillinger om processer, der vil fungere godt i fremtiden.

-   Således glider processen naturligt over i en skærpelse og en konkretisering af, hvordan organisationen, relationerne og arbejdsdagen ser ud, når de bedste rammer skabes for at sætte potentialet fri? Der foretages en nærmere planlægning og prioritering af processer, der vil fungere godt.

-   Og slutteligt er sidste trin i modellen en fase, hvor designet skal realiseres. Spørgsmålene går på, hvordan billedet af fremtiden udkrystalliseres, samt hvem der gør hvad hvornår og hvordan? En god og gedigen eksekvering og implementering af de foreslåede handleplaner.

Hvad ønsker vi at blive klogere på og styrke i organisationen, vores fokus for dagen
Hvad har vi allerede?
Hvad giver energi og liv?
Hvilke faktorer er tilstede, når organisationen fungerer allerbedst?
Hvordan vil organisationen se ud, når alle disse faktorer er tilstede en større del af tiden?
Hvordan vil organisationen være konstrueret, så det vil sikre, at de livgivende faktorer næres og udvikles?
Hvad vil være det første skridt, der skulle tages for at komme i den ønskede retning?
 
Processen kan være:
 
Lederteamet samles til en dag, hvor de bliver introduceret til metoden.
Lederteamet arbejder efter metoden og udarbejder en handleplan.
Lederteamet arbejder videre med det i organisationen.
Lederteamet samles igen til nye dage afhængig af handleplanen.
Lederteamet opdager undervejs i processen, hvordan metoden bliver implementeret.
 
Hestenge Consult holder fast og er med i hele processen, indtil implementering og forandring er sket.
 
Bag ethvert problem er der en drøm eller ønske om noget andet.