Lederudvikling

 
Lederudvikling
  
  
Den bedste leder, er den der anerkender sine medarbejder og værdsætter det udbytte de kommer med, i troen på de har gjort det bedste de kan.
  
  
 
Lederkursus med fokus på det der lykkedes giver:
 
 • Proaktiv tænkning
 • Styrket lederstil
 • Kendskab til dine succesmønstre
 • Grounded som leder
 • Sikker lederrolle 
 • Karakter som leder, samtidig med at du bevarer de gode relationer til dine medarbejdere
 • Succesfuld anerkendelse giver motivation
 • Systemisk tilgang til ledelse
 • Uformel – formel ledelse
 • Optimalt udbytte i samarbejde
 • Lederstil med positiv psykologi 
Hestenge Consult tilbyder lederforløb, hvor vi som udgangspunkt har fokus på at værdsætte det, der virker, det vi gør godt i dag, det der giver os energi i hverdagen.

Herudfra skal vi skabe drømmen om fremtiden, som et positivt kompas, der kan give vores handlinger retning.

Succes udvikling kan bruges i forhold til mange forskellige emner, fx til at forbedre service, til at arbejde med den enkeltes professionelle udvikling, til at skabe bedre relationer og samarbejde i en afdeling mv. På den måde er metoden et oplagt redskab for ledere - men den kan også anvendes af medarbejdere i en lang række sammenhænge.
 
Ring til os og book et møde. Efter mødet udarbejder vi et oplæg til, hvordan vi i samarbejde kan sætte en positiv proces i gang.

If you think it, and if you believe it - Let me help you: Together we will find the way

Tilbage til forside