Succesudvikling

Succesuddannelse

 
 
          Se mod lyset, så falder skyggerne bag dig

 

 

Hestenge Consult udbyder uddannelse i Succesudvikling

Succesudvikling kommer fra et ønske om at udvikle sig gennem successer og et ønske om at genskabe den energi, man får fra succes. Derudover findes frem til den enkeltes succesmønstre. 
 
Succesudvikling har til formål at fokusere på den enkeltes kompetencer og på, hvad der lykkes for den enkelte. Med andre ord, det, vi fokuserer på, er det vi får. 
 
Uddannelse i Succesudvikling
Uddannelsesdeltagerne kommer til at arbejde i et procesorienteret læringsmiljø, hvor de gennem processen tilegner sig kompetencer til at arbejde med succesudvikling. Der undervises bl.a. i afklaring af succesmønstre, visioner og mål, den værdsættende samtale og identitet.
 
Uddannelsen bygger på et succesudviklende og coachene idégrundlag, hvor undersøgelsen af personers succeshistorier hjælper med til at skabe identitet og rammer for fremtidige mål og handlinger. Opdagelsen af tidligere kompetencer fører til udvikling af nye mål. Inddragelsen af tidligere succesoplevelser er med til at skabe større forståelse for tidligere dominerende hæmmende overbevisninger, og støtter til øget handlekraft i en ellers ofte kompliceret situation

Kursusformen
Undervisningen benytter aktionsorienteret læring, hvor deltagerne bringes ud i øvelser og spil, der medvirker til, at de opbygger personlige erfaringer med rollen som succesudvikler / facilitator. Undervisninger er primært praktisk orienteret og veksler mellem korte instruktioner, demonstrationer og teorioplæg, øvelser og fælles refleksion.

Undervisningsmoduler
Der startes med et informationsmøde for deltagerne.
Derefter afholdes 4 undervisningsmoduler af 1 dags varighed
      - der arbejdes med grundlæggende færdigheder og metoder.
Mellem hvert modul er der individuel vejledning/coaching af deltagerne. Varighed 1 time. Ialt 3 coaching sessioner.

Udbytte
Deltagerne tilegner sig metoder til at facilitere enkeltpersoner og teams til at blive proaktive. Udover et udvidet metoderepertoire, udvikler deltagerne kompetencer og værktøjer til egen fremfærd og position i forbindelse med rollen som sagsbehandler, leder, konsulent eller underviser.

If you think it, and if you believe it - Let me help you: Together we will find the way

 Du skal ikke kigge op på dine drømme og vente på, at de drømme falder ned, du skal selv op og fange dem!