Uddannelser / Uddannelse i Succesudvikling

Uddannelse i Succesudvikling

 

Uden drømme mister vi evnen til at nytænke virkeligheden. 
 
 
 
 
Uddannelsesindhold og metode
 
Uddannelsesdeltagerne kommer til at arbejde i et procesorienteret læringsmiljø, hvor de gennem processen tilegner sig kompetencer til at arbejde med succesmønstre.
Der undervises bl.a. i afklaring af succesmønstre, visioner og mål, den værdsættende samtale og identitet.
 
Uddannelsen bygger på et succesudviklende og coachene idégrundlag, hvor undersøgelsen af personers succeshistorier hjælper med til at skabe identitet og rammer for fremtidige mål og handlinger. Opdagelsen af tidligere kompetencer fører til udvikling af nye mål. Inddragelsen af tidligere succesoplevelser er med til at skabe større forståelse for tidligere dominerende hæmmende overbevisninger og støtter til øget handlekraft i en ellers ofte kompliceret situation.
 
Udbytte 
Deltagerne tilegner sig metoder til at facilitere enkeltpersoner og teams til at blive proaktive. Udover et udvidet metoderepertoire, udvikler deltagerne kompetencer og værktøjer til deres egen fremfærd og position i forbindelse med rollen som sagsbehandler, leder, konsulent eller underviser.
 
Kursusformen 
Undervisningen benytter aktionsorienteret læring, hvor deltagerne bringes ud i øvelser og spil, der medvirker til, at de opbygger personlige erfaringer med rollen som succesudvikler/facilitator. Undervisningen er primært praktisk orienteret og veksler mellem korte instruktioner, demonstrationer og teorioplæg, over i øvelser og fælles refleksion.
 
Undervisningsmoduler 
Der startes med et informationsmøde for deltagerne, derefter afholdes fire undervisningsmoduler af 1 dags varighed, hvor der arbejdes med grundlæggende færdigheder og metoder. Mellem hvert modul er der en (i alt 3) individuelle vejledninger/coaching af deltagerne.