Velkommen til Høfdeholderne Hou

Foreningens formål er at genskabe og vedligeholde sandstranden ved Hou øststrand (også kaldet nordstranden!) til glæde for strandens gæster.
Endvidere er det foreningens formål at fremme det lokale samarbejde.

Aktuelt

Vi støtter også reetableringen af kyststien langs stenkastningen, så man igen kan få en god og sikker sti for f.eks. kørestolsbruger eller gående med barnevogn.

Historie

Foreningen blev oprettet 16. august 2004 på privat initiativ og i godt samarbejde med Odder Kommune.
Sandstranden var forsvundet pga. ophobning af sand nord for udløbet ved campingpladsen samt især ophobning nord for havnemolen.
Der var kun adgang til sandbund via badebroer ellers skulle man gå over et bredt bælte med små skarpe sten.
Man tror det ikke, men selv fundamentet til flagstangen til det blå flag  var ved at blive skyllet væk.
For indsamlede sten og midler blev der etableret høfder med det gode resultat til følge.
Se også følgende indlæg på OPLEVHOU: