Velkommen til Høfdeholderne Hou

Foreningens formål er at genskabe og vedligeholde sandstranden ved Hou øststrand (også kaldet nordstranden!) til glæde for strandens gæster.
Endvidere er det foreningens formål at fremme det lokale samarbejde.

Aktuelt

09 JAN 2019.
Så skete det vi har frygtet: Kraftig vind fra nordøst med samtidigt højvande.
Kyststien er flere steder ødelagt.
For over 2 år siden sendte vi en ansøgning om høfder. Syltet da Naturstyrelsen skulle sammenlægges med Kystdirektoratet og kommuner overtage ansvaret. 
Sendte SEP 18 igen en ansøgning. Syltet da kommunen først skulle forberede medarbejderne. Holdt et møde med kommunen. Nu skal der sendes ansøgning en tredje gang på særligt skema + VVM skema og med ejerens samtykkeerklæring. Det er stadig Naturstyrelsen, der er ejer. Uden erklæringen, som vi nu venter på, kan vi ikke fremsende ansøgningen.
Det er ikke nemt at være frivillig.

Historie

Foreningen blev oprettet 16. august 2004 på privat initiativ og i godt samarbejde med Odder Kommune.
Sandstranden var forsvundet pga. ophobning af sand nord for udløbet ved campingpladsen samt især ophobning nord for havnemolen.
Der var kun adgang til sandbund via badebroer ellers skulle man gå over et bredt bælte med små skarpe sten.
Man tror det ikke, men selv fundamentet til flagstangen til det blå flag  var ved at blive skyllet væk.
For indsamlede sten og midler blev der etableret høfder med det gode resultat til følge.
Se også følgende indlæg på OPLEVHOU: