Velkommen til Høfdeholderne Hou

Foreningens formål er at genskabe og vedligeholde sandstranden ved Hou øststrand (også kaldet nordstranden!) til glæde for strandens gæster.
Endvidere er det foreningens formål at fremme det lokale samarbejde.

Aktuelt

Generalforsamling 2022
Formandsberetning og mødereferat kan læses i :
"FLERE OPLYSNINGER" -> "GENERALFORSAMLING"
 
Høfdeholderne indkalder til generalforsamling 2022
Tid: Onsdag d. 27. april 2022 kl.19:30
Sted: Marsk Stig (Villavej 9B)
Dagsorden if. vedtægterne
Den 26. april 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling 2021 i vores lille forening
Stor tak til alle de Hou borgere, som støtter os med kontingent og donationer.
Endvidere stor tak for bidrag i 2020 fra fordelingsrådet for lokalrådene i Odder Kommune.
Vi ser tilbage på 2020, hvor det lykkes os at få færdigudlagt de 5 små høfder fra Nørreled og nordpå samtidig med at vi sløjfede en tidligere høfde.
Vi er meget godt tilfreds med resultatet allerede nu. Der er kommet mere sand på stranden f.eks. nedenfor det hvide flag.
Vi er ikke helt i mål, da vi skal gennemføre en initialfodring med sand, inden Kystdirektoratet kan give den endelige godkendelse. Heldigvis har Miljøafdelingen i Odder Kommune støttet os med, at vi kan vendte til der bliver sand til rådighed fra den kommende udbygning i den nye lystbådehavn.
Vores kommende opgaver bliver sandfodring / initialfodring og vedligeholdelse af alle høfderne.
Indkaldelse til generalforsamling for medlemmer af Høfdeholderne 
Tid: Den 7. oktober 2020 kl. 19:30
Sted:  "Marsk Stig",Villavej 9A
Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Regnskab og budget. 4) Indkomne forslag. 5) Valg af bestyrelse. 6) Valg af suppleanter. 7) Valg af revisorer. 8) evt.
(Se også: FLERE OPLYSNINGER > NYE HØFDER 2020)
21. juni 2020
Etablering af de 5 høfder er færdig.
Meddelelse (14. april 2020)
Generalforsamlingen den 21. april 2020 er aflyst pga. coronavirus.
Den forventes at blive afholdt i september 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Høfdeholderne i Hou
18. marts 2020.
Odder kommune har givet tilladelse til anlæggelse af 5 høfder ved det udsatte stykke af Hou Kyststi. Denne er sammen med tilhørende skråningsbeskyttelse sårbar overfor kraftige efterårs- og vinterstorme fra øst/nordøst. For at beskytte en populære kyststi vil der både blive anlagt høfder og fodret med sand mellem høfderne.
23. marts 2020
Vi gik i gang, sammen med entreprenør John Kjær, med at anlægge høfder.
30.marts 2020
En del sand er aflejret omkring de nye høfder efter den kraftige nordøstenvind, som blæste næsten hele dagen d. 29. marts. Se fotos, som viser hvor meget sand der er samlet omkring føfderne 1, 2 og 3. Hvis ikke høfderne var der, så ville alt sandet nu ligge nede ved havnen.
 
Mere om dette nye projekt, se venligst "NYE HØFDER 2020" under "FLERE OPLYSNINGER"
 
Hou Lokalråd har doneret 40.000 kr., men din støtte vil være meget velkommen, så vi også fremover har en farbar kyststi i Hou!
 
Du kan støtte ved at indbetale et beløb på bank konto i Nordea reg. nr. 1944 konto 7557 211 920. (Anfør venligst dit navn og adresse)
 
Med venlig hilsen fra bestyrelsen for Høfdeholderne i Hou. 

Historie

Foreningen blev oprettet 16. august 2004 på privat initiativ og i godt samarbejde med Odder Kommune.
Sandstranden var forsvundet pga. ophobning af sand nord for udløbet ved campingpladsen samt især ophobning nord for havnemolen.
Der var kun adgang til sandbund via badebroer ellers skulle man gå over et bredt bælte med små skarpe sten.
Man tror det ikke, men selv fundamentet til flagstangen til det blå flag  var ved at blive skyllet væk.
For indsamlede sten og midler blev der etableret høfder med det gode resultat til følge.
Se også følgende indlæg på OPLEVHOU: