Breve til byen

Brev 2013

Til alle Houboere – en hilsen fra Høfdeholderne                       MAR 2013

I disse dage er det herligt at gå en tur ved nordstranden omkring det blå flag ved det kommunale område og glæde sig over de store mængder af dejligt strandsand. Da vi startede på gendannelse af sandstranden i 2004 med vore høfder, var selv soklen til flagstangen ved at skylle bort og badestranden fyldt med skarpe sten. Så arbejdet nytter. 

Man kan også ”glæde sig” over den store produktion af tang, der åbenbart er ude i havet. Nu er meget af tangen dog skyllet bort igen, så man kan få fuld glæde af sandstranden. Der er kommet så meget sand fra nord, at de nordlige høfder er fyldt helt op.

To høfder er fjernet og to skal afkortes

For dels at fange mere sand og dels at tage hensyn til det visuelle udtryk af de tidligere mange høfder, så fjernede vi to af dem og forlængede de øvrige som anbefalet af kommunen. Efter modtaget klage og Kystdirektoratets påbud vil de to sydligste høfder selvfølgelig blive afkortet igen, så de ikke overskrider den af Kystdirektoratets tilladte længde.

For at få den ønskede aftrapning kunne der i stedet bygges en enkelt ganske kort høfde længere mod syd, så ville længderne passe, men Naturstyrelsen vil ikke have høfder på deres område.

Det bemærkes også, at de yderste meter på høfderne med vilje ikke er så høje, at de bliver visuelt dominerende i landskabet.

Ved afkortning af de to sydlige høfder har vi ikke behov for anskaffelse af yderligere sten til vedligeholdelse af de øvrige, men der skal selvfølgelig en del entreprenørarbejde til. Det kan i øvrigt kun ske når vi oplever et kraftigt lavvande.

Kyststi projektet

Endelig så har vi et samarbejde med kyststi projektet, som vil få behov for yderligere sten for nuværende til beskyttelse af sti og regnvandsudløb længere mod syd.

Støtte til foreningen og den årlige generalforsamling

Som du forstår, så er der meget arbejde og koordination, der skal ske i den nærmeste fremtid. Du behøver dog ikke selv gøre andet end at støtte foreningen med medlemskontingentet på 50 kr. for enkeltpersoner eller 100 kr. for hele husstanden. 

Hvis du har interesse for foreningen Høfdeholderne Hou eller forslag, så kom frit med din mening ved en mail, kontakt til bestyrelsen eller på den årlige generalforsamling.

Bestyrelse:

Erik Hviid,  Lærkevej 26,        

Kirsten Bøgholm,  Egehovedet 45,    

Ole Sørensen,  Villavej 21,          

Bente Haugaard,  Rypevej 5,           

Flemming Roger Kristensen,  Hou Strandpark 5

Indhold i sidebaren

Her har vi indsat et tekst-afsnit i sidebaren. I teksten har vi desuden integreret et billede. Du kan slette dette tekst-afsnit ved at klikke på redigeringsikonet lige ovenfor.
 
Prøv også at indsætte dit eget tekst-afsnit via værktøjslinjen her i sidebaren.