Flere oplysninger / Det første år 2005

Det første år, 2005

Beretning fra det første år, 2005

Det er dejligt at kunne give en beretning om en succeshistorie.

Derfor kan jeg også gøre den forholdsvis kort.

Høfdeholderne har i det første år fået:

 • Tilladelser fra Kommune og Kystdirektorat m. m. fl.
 • Fået medlemmer
 • Doneret sten fra omkringliggende landmænd
 • Indsamlet kontingentmidler og midler fra kommunen
 • Transporteret sten og udlagt disse på fiberdug
 • Fået stenene foret med små sten ved håndkraft primært elever fra HMI.
 • Lavet forsøg med bølgebryder med godt resultat
 • Lavet forsøg med sandforing med godt resultat
 • Fået ryddet op i de på stranden aflæssede sten samt ved parkeringspladsen
 • Fået god presseomtale
 • Og endelig efter vinterens omfattende højvande og hårde østlige vinde har vi med stor glæde og tilfredshed konstateret, at der har samlet sig store mængder sand lige nøjagtigt som håbet og forventet.

Der er da selvfølgelig et par pletter på succesen, men de er til at overkomme.

Selv om der var forventet lavvande efter tabellen, så er det jo sådan med naturen, at den ikke altid opfører sig som planlagt. Det blev derfor:

 • Noget dyrere at udlægge stenene.
 • Noget mere besværligt at fore med små sten.

Der blev derfor kørt sten og aflæsset disse på stranden i stedet for udlægning. For ikke at overvintre med nogle rodede bunker på stranden, blev det besluttet at strække budgettet i nært samarbejde med entreprenøren John Kjær, så der har vi faktisk en regning der skal og kan betales i år.

Endelig så mangler der enkelte store sten i et par af høfderne for at færdiggøre dem.

Der mangler også svar fra turistforeningen, der ville støtte med 5000 efter at have modtaget oplysninger til forbedring af stranden oppe ved Hølken Camping.

Oplysninger er afsendt og Turistforeningschefen vil snarest blive kontaktet.

Som fremtidige projekter ses

 • Udlægning af mindre sten som bagsikring helt oppe ved afslutningen af høfderne, så sandet ikke skylles bag om. Stenene ligger klar i en pæn bunke på parkeringspladsen.
 • Fjernelse af sammenskyllet tang. Dette planlægges i samarbejde med kommunen og evt. HMI og medlemmerne. Vi planlægger en aktivitetsdag den
 • Udlægning af de sidste to korte høfder som afslutning på det tilladte projekt. Dette gøres først, når der er indhentet sten og midler til transport og udlægning.
 • Overbevisning af Skov og Naturstyrelsen om de mange fordele ved at fortsætte projektet ned mod havnen. Dette dog kun såfremt de nærmeste lodsejere vil støtte projektet.

Nu tror I jo nok at jeg vil slutte med at takke bestyrelsen, det vil jeg også --------

Men først så vil jeg foreslå, at vi gør denne generalforsamling lidt speciel, idet vi, hvis det ikke regner for meget, vil gå en lille tur ned til stranden for at få syn for sagn.

Bestyrelse det første år:

                            Erik Hviid

                             Flemming Roger Kristensen

                              Karin Jerminn Offenberg

                             Ole Sørensen

                              Nick Bruhn

Suppleanter:      Kirsten Bøgholm, Bente Haugaard     

Revisorer:  Anker Bøgholm, Anita Davidsen