Flere oplysninger / Breve mv.

Breve mv.

Orientering om sikring af Kyststien                                                         05 SEP 2018
 
I forbindelse med at sikre Kyststien og skråningsbeskyttelsen yderligere har Høfdeholderne, Kystsikringsgruppen og Hou Lokalråd/Fællesforum rettet henvendelse til Odder Kommune for at få anstillet yderligere 5 korte høfder til at opsamle sand, fordi vi allerede nu kan konstatere, at stenene er skredet.
 -  En fodpose af sand er nødvendig for at stenene ikke skrider ned.
 -  Høfder er nødvendige for at opsamle og holde på sandet.
 
Vi havde et indledende møde i juni med Odder Kommune, som var velvillige, men da de først pr 1. september har overtaget ansvaret for området fremsendes der igen en ansøgning.
 
Vi forestiller os flg.:
 -  De nye høfder afkortes gradvist i vandet mod syd, hvilket vil bevare havnærheden langs skråningsbeskyttelsen. De blive ca. 10 - 5 meter ud i vandet.
 -  Høfderne vil ligge med samme mellemrum som de gamle høfder. Vi ved, at det virker.
 -  Vi har sat pæle, hvir de fremtidige skal ligge.
 -  Den nye høfde lige syd for de eksisterende høfder vil komme til at ligge i en bugt, hvorfor den bliver forholdsvis længere.
 -  Den nuværende horte sydligste høfde vil blive flyttet hermed.
 -  De sten, der er dækket af sand, bliver liggende.
 -  Vi vil gerne sikre mest mulig passage i vandkanten.
 
Vi kan først søge om penge, når tilladelsen fra myndighederne er i Hus, men vi håber, at vi kan sikre stien - vores livsnerve - mod de kommende vinterstorme.
 
Hvis du/I har bemærkninger eller behov for at mødes og tale om projektet, så giv venligst besked til undertegnede. Vi vil så indkalde til fælles møde i uge 39, på den aften der passer jer bedst.
 
                                                   Venlig hilsen
 
Høfdeholderne                        Kystsikringsgruppen                Hou FF/Lokalråd
 
Erik Hviid                                 Dorte Wissendorff                   Jon Jensen
Kirsten Bøgholm                     Kirsten Bøgholm                      Ryan Moric
Flemming Roger Kristensen   Bente Haugaard                      Jan Schartau
Bente Haugaard                     Ruth Munk                               Fl. Roger Kristensen
Ole Sørensen                         Erik Hviid                                 Vagn Mørch
                                                                                                Palle Kjær
                                                                                                Dorte Wissendorff
 
Erik Hviid mobil: 20972912, gerne sms eller mail: hviid.erik@gmail.com
Dorte Wissendorff: 21812072, gerne sms eller mail: dowila@hotmail.com