Sitemap    
Vestfyn Aikikai - Japansk kampkunst

Graduering

Gradueringer
Vi anvender som alle andre Aikikai klubber i Danmark Kyu og Dan systemet, hvor kyugraderne går fra 6. kyu op til 1. kyu. Til hver kyu grad skal der bestås en graduering.    Tiden mellem hver graduering afhænger af træningsindsats, men der er også en minimumstid der skal forløbe mellem hver graduering.   Efter at 1. kyu er bestået kan man begynde at forberede sig til 1. dan (Shodan). Der gradueres i Danmark til og med 4. dan. Tildeling af 5. og 6. dan kan  indstille til hovedforbundet af det danske forbund. Yderligere dan-grader bliver typisk givet af det japanske forbund som anerkendelse af en særlig indsats. 
 
Så længe man er i kyu graderne bærer man hvidt bælte. Fra 1. dan og frem bærer man sort bælte. Der anvendes ikke andre bæltefarver eller snipper på voksenholdet.
 
Efter at man har nået et vist niveau gives der tilladelse til at man kan bære en hakama - de traditionelle  japanske bukser. I Vestfyn Aikikai opnås denne ret ved beståelse af 3. kyu.
 
Pensum og minimumskrav for forløbet tid mellem hver graduering kan ses på Dansk Aikikai's hjemmeside.
 
I sidste ende er det instruktøren der beslutter tidspunktet for graduering. De første kyugradueringer foregår i klubregi, men fra 3. kyu og frem foregår det typisk på en af de to årlige landslejre i henholdsvis efteråret og i påsken.
 
Man kan som udgangspunkt IKKE få 'meritoverført' grader fra andre typer af budo eller andre stilarter inden for aikido.
 
Pensum til 6. kyu er bestemt af klubbens trænere, og kan hentes ved at klikke her. For mere information og for pensum til de øvrige kyu og dan grader henvises til www.aikikai.dk. 
 
Husk først som sidst: man skal ikke træne for at opnå en grad eller et bælte - man skal træne for livet. 
 
Husk også, at Aikido ikke er en rejse med en destination. Det er en sti der altid bevæger sig fremad, og som aldrig når sit slutpunkt. Man kan altså lige så godt nyde turen.
 
Aikido is a winding path
Vestfyn Aikikai  | Tlf.: +45 2392 8855