Find Vej

 
Træningen foregår i Vissenbjerghallerne - Lille sal (det gamle cafeteria). Der er omklædningsfaciliteter fælles med de øvrige foreninger og aktiviteter.
 

Tid, sted og pris

 

Onsdag
18.30 til 19.25 Aikido børn (9-13 år)
19.30 til 20.00 Aiki toho (sværdtræning)
20.00 til 21.30 Aikido voksne

 

Søndag
19.00 til 20.30 Aikido voksne

 

BEMÆRK: Da der kan finde aflysninger sted er det en god idé at henvende sig på mail eller telefon inden man kommer til prøvetime. Når man er meldt ind vil man kunne blive medelm af klubbens facebook-gruppe, hvor der løbende vil være information om ekstratræninger og aflysninger. 

 

Aikido voksne (fra 14/15 år)

Ekstratræninger og weekendtræninger arrangeres med jævne mellemrum. Deltagelse i disse træninger er kun for medlemmer, og ikke indmeldte personer skal derfor møde op til den ordinære træning. Om man skal på børneholdet eller voksenholdet afhænger af en vurdering af modenhed, men vil typisk ske omkring 14 års alderen.
 

Aikido børn:

Børneholdet er åbent for børn fra ca 9 år. Der er løbende optag, og der trænes i to sæsoner: forår og efterår. Hvis man har gennemført en hel sæson med tilstrækkeligt fremmøde kan man slutte sæsonen af med at gå til graduering. Børneholdet holder ferie hen over jul og sommer. Datoer meldes ud på klubbens facebookside. 
 

Aiki-toho (tidligst fra 12 år - med tilladelse fra instruktøren):

Der kan lånes våben af klubben, men efter nogen tid bør man selv anskaffe sig en bokken (træsværd) og evt. jo (stav). Begge dele kan klubben hjælpe med at hjemskaffe. Metalsværd må man først træne med efter at man har opnået 3. kyu i aikido OG er blevet vurderet klar til det af træneren.  
 
 

Priser:

Voksne (18 år og op): 275,- pr. kvartal
 
Unge (mellem 15 og 18 år): 150,- pr. kvartal
 
Børn (op til og med 14 år): 250,- pr. halvår
 
Indmeldelse: 100,- kr. (engangsudgift)
  
Der betales altid forud for den kommende periode. Ved indmeldelse udstedes girokort for indmeldelse og den første periode. Derpå uddeles der girokort ved begyndelsen af hver ny betalingsperiode.
 
Priserne kan justeres på generalforsamlingen, hvor alle klubbens medlemmer kan deltage. Evt. ændringer vil blive varslet til klubbens medlemmer i god tid inden opkrævning.
 
Ikke aktive medlemmer kan være medlemmer i af VFA for et beløb på 50,- pr kvartal. Derved opretholdes deres medlemsskab, men de kan ikke deltage i træning på regelmæssig basis. Ønsker man at overgå til at være 'ikke aktiv' skal det aftales med kassereren. Det gælder så fra det næste kvartal.
 
Eksempler:
For en ung over 14 og under 18 år der melder sig ind 1. april koster det derfor:
Indmeldelse: 100
2. kvartal: 150
I alt: 250
Derefter 150 hvert kvartal
 
En ung eller voksen der melder sig ind når der er mindre end 1½ måned tilbage af kvartalet betaler halv pris for det kvartal. Eksempel: en person under 18 år der melder sig ind 25. maj:
Indmeldelse: 100
2. kvartal (halvdelen):75
I alt: 175
 
For personer der er fyldt 18 vil priserne for de samme situationer være henholdsvis:
100 + 275 = 375 kr.
100 + 150 = 250 kr. 
 
Man betaler som voksen fra det første kvartal, efter at man er fyldt 18.
 

Betaling:

Det enkelte medlem skal selv sørge for at betale rettidigt. Der betales forud, og man kan betale pr. kvartal, eller for et helt år.
 
Kassereren udleverer ved indmeldelse et girokort med opkrævning af , samt et nyt girokort ved hvert kvartal.
 
Giro kort udleveres til træning og sendes som udgangspunkt IKKE med post. Er man fraværende i en periode skal man selv sørge for at få næste girokort i god tid.
 
  
 
 
 
Vestfyn Aikikai  | Tlf.: +45 2392 8855