Hvorfor Ikke træne budo?

Mange har en masse undskyldninger for ikke at begynde på en japansk kampkunst. Her vil vi aflive et par af de mest typiske. Hvis det har været noget af det der holdt dig tilbage, så bare kom.
 

Jeg er for gammel

Vrøvl. Folk op i 80'erne er begyndt på aikido, og mange har trænet hele livet. Selvfølgelig går det ikke så hurtigt, og der er ting man ikke kan, men til gengæld har man sandsynligvis andet at trække på af livserfaring. Desuden bliver både iaido/toho og Kyudo trænet verden over af folk i alle aldre. 
 

Jeg er i dårlig form

Og hvad så? Hvordan vil du komme i god form, hvis du ikke begynder på noget? Aikido kan sagtens trænes 'low-impact', og så vil du stille og roligt få opbygget den nødvendige form til at træne mere intensivt.
 

Jeg interesserer mig ikke for kamp

Så er Aikido perfekt. Vi har nemlig ikke noget element af kamp ud over det man selv bringer med ind på måtten. For eksempel når man ikke kan lade være med at sammenligne sig selv med de andre. 
 

Det er nok kun for mænd

Kvinder kan sagtens bliver meget meget gode til budo. Der er eksempler på kvinder på absolut topplan i alle de stilarter vi træner, og nogen gange har de nemmere ved at undgå tendensen til at anvende styrke når teknikken ikke virker. Aikido handler ikke om størrelse og styrke men om timing og overblik. 
 
Jeg skal lige være ovre min eksamen / forkølelse / forstuvede finger osv osv
Undskyldninger er der nok af - men der er ikke meget der reelt forhindrer dig i at træne Aikido. Træningen kan tilpasses, og de par timer du bruger på at træne vil være godt givet ud. Som et mentalt pusterum giver det mere energi og en pause fra alt det der fylder hovedet til dagligt. Læs evt. mere i denne artikel.

Om Aikido, Aikitoho og Kyudo

Hvad er Aikido?
 Aikido er en japansk kampkunst udviklet i 60'erne og 70'erne som et effektivt system til selvforsvar baseret på bevægelserne fra japansk sværdtræning. Det er også god fysisk træning, hvor man lærer faldteknik og får en all round træning af alle muskelgrupper. 
I Vestfyn Aikikai træner vi aikido inspireret af afdøde Nishio senseis aikido. Nishio aikido lægger vægt på træning med sværd og stav, og bliver i dag videreført af Arisou Takao Sensei. Han besøger hvert år i påsken Danmark, hvor han underviser i en hel uge. Der er også mange danske aikido-ka'er der har været på kortere eller længere besøg i Japan for at træne. 
I Aikido har vi ikke konkurrencer eller ranglister, og alle træner med alle uanset køn, niveau og erfaring.  Det betyder også at vi ikke bruger farvede bælter ud over hvidt bælte som betyder begynder, og sort bælte som betyder viderekommende. 
Formålet med Aikido træningen er at blive i stand til at forsvare sig selv og andre, og samtidigt undgå at skade angriberen, hvis det er muligt.
Den bedste konflikthåndtering er altid, at undgå at det bliver en  fysisk konflikt, men gennem Aikidotræningen øver vi os i at håndtere situationen, hvis det kommer dertil. I en virkelig situation er det Aikido's ideal at prioritere sådan:
1 - Beskyt dig selv
2 - Beskyt andre uskyldige
3 - Beskyt angriberen
Aikido indeholder ikke i sin grundform angreb, men vi træner naturligvis forskellige grundlægende angreb gennem greb, slag og spark, for at kunne skabe træningssituationer, hvor den anden kan øve sig. Vi passer godt på hinanden og
 sørger for at undgå skader ved at vise hinanden tillid og respekt, og man tilpasser altid tempo og styrke i sine teknikker til den man træner med. På den måde får alle det maksimale ud af træningen med mindst mulig risiko for skader.
Træningen omfatter våbenfri teknikker, kast, armlåse, forsvar mod kniv, ken-tai-ken(partræning med sværd) samt ken-tai-jo (partræning med sværd og stav).
 
Aikido kan trænes af alle uanset køn, fysisk form eller alder. Vi undgår at børn og unge træner teknikker, der kan skade deres led, som er meget følsomme mens de voksner.
 
Aiki Toho
Vi har også undervisning i aiki toho som er en særlig stil for træning med sværd uden modstander. Til forskel fra aikido træningen som bruger sværd af træ, trænes Aiki Toho med metalklinger der enten er støbt eller smedet.
 
To-ho har visse ligheder med traditionel Iaido, men det tager udgangspunkt i teknikkerne i aikido da formålet er at blive bedre til aikido. Det giver derfor ikke mening at træne aiki toho alene.
 
Aiki Toho træning var tidligere organiseret under Nishio sensei selv, men er i dag styret fra det internationale forbund ENATO. Læs mere herom på www.enato.dk.
 
Kyudo
Japansk bueskydning er en helt unik form for kampidræt som kan trænes af alle uanset alder, køn og størrelse. Vores aktiviteter er organiseret gennem denne side: https://akiyamakyudo.dk/ 
 
Mere information
Man kan også se en del Aikido og Aiki-toho på nettet - for eksempel på youtube. Et par af disse klip kan nås ved at klikke på nedenstående:
 
Klubben råder også over en række bøger, som medlemmerne kan låne.
 

Hvorfor Aikikai ?

I Danmark er de to største grene inden for aikido organiseret i Dansk Aikido Forbund (DAF). Forbundet omfatter den stil der blandt andet kaldes Iwama Ryu samt den stilart der trænes under Danish Aikikai. Den sidste stilart er primært inspireret af 

Nishio Senseis arbejde, mens den første finder inspiration i Saito senseis aikido.
 
Efter de to senseis bortgang har man samlet de to forbund under DAF. 

 

DAF er anderkendt direkte under det internationale aikido forbund som driver 

den centrale dojo i Tokyo (hombu dojo) og står for registrering af sortbæltegrader og godkendelse af forbund og instruktører internationalt.

 

Aikikai er altså navnet på den samlende organisation, der bestyrer Aikido klubber i hele verden. Vestfyn Aikikai er del af dette netværk, hvilket har givet os vores navn. 

 

Vestfyn Aikikai er dermed tilknyttet Dansk Aikido Forbund, Danish Aikikai og Aiki toho forbundet Enato.
 

 

 
Vestfyn Aikikai  | Tlf.: +45 2392 8855