Aikido
 
Aiki toho / Iaido
 
Ken tai ken
 
Kyudo
 
jodo in Japan

Om Aikido, Aikitoho og Kyudo

Aikido

Aikido (Harmoniens Vej) er en moderne udgave af selvforsvar, hvor man påtager sig ansvaret for både sin egen og angriberens sikkerhed. Aikidō træner gennem teknikker med kast og låse håndtering af angreb med og uden våben. Gennem træningen lærer man kropslig empati og konflikthåndtering.
 
Vi træner inspireret af blandt andre vores afdøde mester Shoji Nishio Shihan, og er anerkendt af Hombu dojo i Japan gennem Dansk Aikido Forbund.
 

Aiki Toho

Iaidō (Sværdets Vej) er studiet af det japanske sværd. Gennem træning af bevægelsesmønstre, hvor man trækker og skærer i én bevægelse, træner man sin evne til at handle beslutsomt og gennemføre hvad man starter.
 
Aiki Toho Iai er et system udviklet af Nishio sensei hvor Iaido bruges til at forstå Aikido. Vi er organiseret gennem det internationale forbund ENATO
 
Desuden supplerer vi med træning i de 12 basis Iaido kataer fra  ZNKR.

 

Ken tai ken / jo

Som del af vores Aikido træning arbejder vi også med Nishio sensei system for våbentræning i par. Disse teknikker har til formål at lære os om kropspositionering, afstand og kropsholdning.

Ken tai ken og ken tai jo minder om Jodo på nogle måder. Det trænes som en integreret del af aikidotræningen. 
 
 

Kyudo

Kyudo (Buens vej) er Japansk bueskydning. Det er en helt unik form for kampidræt, som kan trænes af alle uanset alder, køn og størrelse. Kyudo er kendetegnet ved at man træner alene og fokuserer på at være komplet til stede i sin træning. Der er meget få bevægelser at lære i Kyudo. Gennem uendelige gentagelser af dette mønster træner man sin mentale balance og selvkontrol. 
 
Vores aktiviteter er organiseret på en selvstændig side. Vi er organiseret gennem det danske Kyudo forbund.
 

 

Shinto Musu Ryu Jodo

Jodo (Stavens Vej) er kunsten at forsvare sig mod et sværd med en japansk stav) Jodō trænes alene og i par gennem faste serier og kræver at man samarbejder så begge lærer mest muligt. Jodō træner kropsforståelse og evnen til at bevæge sig afslappet. Man udvikler også evnen til at fokusere og være opmærksom på samarbejdet med træningspartneren.
 
Vi er organiseret gennem det officielle danske Jodo-forbund, som er anerkendt af det europæiske jodo forbund. Mere information kan findes på denne selvstændige side

 

 

 
Vestfyn Aikikai  | Tlf.: +45 2392 8855