Sitemap    
Vestfyn Aikikai - Japansk kampkunst

Information

Gratis prøvetræning
Alle er velkommen til at komme og overvære en træning, men det giver en bedre forståelse for aikido at deltage i træningen. Du er velkommen  til at prøve det ved op til tre gratis træninger i Vestfyn Aikikai. Derefter er du nødt til at melde dig ind.
Ved prøvetræningen deltager du  i træningen sammen med de øvrige elever, men der bliver selvfølgelig taget hensyn til at du er ny.
Indmeldelse
Efter prøvetræningerne skal du melde dig ind I.  Alle indmeldelser sker på baggrund af en individuel vurdering fra instruktørerne.
Aldersgrænser
Du kan træne Aikido i Vestfyn Aikikai fra du er fyldt 9 år. Først på børneholdet - og fra du fylder 14 kan du blive flyttet over på voksenholdet. Aiki toho kan du træne fra du fylder 12.  Dog kun med bokken (træsværd). Træning med sværd af metal kræver en særlig våbentilladelse fra politiet som kun kan udstedes på baggrund af en anbefaling fra klubben. Denne anbefaling udstedes kun efter en vis periode med træning, og efter at trænerne i klubben vurderer at det nødvendige niveau er opnået.
 
Derudover skal du senest til første graduering meldes ind i Dansk Aikido Forbund som holder styr på alle danske aikido-udøvere og deres gradueringer.
 
Træningen
Aikido er sikkert og ufarligt så længe vi er opmærksomme og passer på hinanden, men hvis man er for voldsom, uoplagt eller påvirket kan det være farligt for dem man træner med.
 
Derfor forbeholder foreningen sig retten til at bortvise personer som skønnes ikke behandler deres træningspartnere med den nødvendige respekt og påpasselighed. Det gælder naturligvis også for personer, der er påvirkede af stoffer eller alkohol.
Ken tai ken
 
 

Opførsel

I aikido træner vi med hinanden i forvisning om at alle passer på hinanden. Det medfører også at man opfører sig ordentligt når vi træner. Der er nogle få simple regler: 
 • Ingen sko i træningssalen - endsige på måtten
 • Hold dit udstyr pænt, rent og sikkert
 • Samtale under træningen skal holdes på et minimum
 • Kritiske spørgsmål og længere debatter må du gemme til efter træningen
 • Når instruktøren gennemgår en teknik afbryder du det du er i gang med og lytter opmærksomt
 • Du må aldrig være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer når du er til træning
 • Du må ikke komme til træning hvis du er syg eller uoplagt
 • Alle passer på hinanden - så du skal også passe på dine træningspartnere
 • Det er kun instruktøren der underviser
 • Tal pænt om og til de andre
 • Du skal  ALTID respekterer de andres grænser
Husk at man godt kan være seriøse uden at være alvorlige, og vi må gerne have det sjovt. Så længe det er inden for rammerne af helhjertet og dedikeret træning.
 
Dit vigtigste udstyr i aikido er din krop, så pas godt på den. Det er en selvfølge at du inden træningen sørger for at:
 • dit træningstøj er rent
 • dine negle ikke er lange og skarpe
 • du ikke har ubehandlede fodvorter
 • du har fjernet smykker
 • du ikke har blødende sår på hænder, fødder eller i ansigtet

 

Foreningen Vestfyn Aikikai

Vestfyn AIkikai er godkendt af Assens Kommune som en forening under folkeoplysningen. Foreningen har en bestyrelse som er valgt af generalforsamlingen.

 

Den daglige træning håndteres af en trænergruppe, som i samråd med bestyrelsen træffer beslutninger med udgangspunkt i et arbejdspapir udarbejdet af bestyrelsen. Dette dokument beskriver retningslinierne for træningen i Vestfyn Aikikai.

 

Du kan downloade vedtægterne for foreningen ved at klikke her. Det er de pt. gældende vedtægter. 
 

 

Vestfyn Aikikai  | Tlf.: +45 2392 8855