Information

Optagelse

Træning I de forskellige dele af Vestfyn Aikikai sker ved at man henvender sig med besked om hvad man ønsker at træne. 
I Vestfyn Aikikai afholder vi introduktionsforløb 2-3 gange om året. Her vil det være muligt at få en introduktion til de typer af kampidræt man ønsker at starte. 

Indmeldelse

Hvis man efter introduktionen ønsker at melde sig ind udfylder man en indmeldelsesblanket. Alle indmeldelser sker på baggrund af en individuel vurdering fra instruktørerne.

Aldersgrænser

 • Aikido på børneholdet fra  9 år
 • Aikido på voksenholdet fra 15 år
 • Aiki toho fra 12 år
 • Jodo fra 12 år
 • Kyudo fra 15 år
Der gives til tider dispensation til tidligere overflytning fra børneholdet til voksenholdet. Ovenstående er vejledende og instruktørerne har sidste ord i enhver afgørelse af hensyn til sikkerheden.
 

Forbehold

Foreningen sig til enhver tid retten til at bortvise personer som skønnes ikke at behandle deres træningspartnere med den nødvendige respekt og påpasselighed.
 
Det gælder naturligvis også for personer, der er påvirkede af stoffer eller alkohol. 
 
 

Opførsel

 
Vi træner med hinanden i forvisning om at alle passer på hinanden. Det medfører også at man opfører sig ordentligt når vi træner. Der er nogle få simple regler: 
 • Sko stilles uden for træningslokalet. Pænt og ordentligt
 • Hold dit udstyr pænt, rent og sikkert
 • Samtale under træningen skal holdes på et minimum
 • Kritiske spørgsmål og længere debatter gemmes til efter træningen
 • Når instruktøren gennemgår en teknik afbryder du det du er i gang med og lytter opmærksomt
 • Du må aldrig være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer når du er til træning
 • Du må ikke komme til træning hvis du er syg eller uoplagt
 • Alle passer på hinanden - så du skal også passe på dine træningspartnere
 • Det er kun instruktøren der underviser
 • Tal pænt om og til de andre
 • Du skal  ALTID respekterer de andres grænser
Husk at man godt kan være seriøse uden at være alvorlige, og vi må gerne have det sjovt. Så længe det er inden for rammerne af helhjertet og dedikeret træning.
 
 

Hygiejne

Dit vigtigste udstyr i kampidræt er din krop, så pas godt på den. Det er en selvfølge at du inden træningen sørger for at:
 • dit træningstøj er rent
 • dine negle er klippede på både hænder og fødder
 • du ikke har ubehandlede fodvorter
 • du har fjernet smykker, armbånd og lignende
 • du ikke har blødende sår på hænder, fødder eller i ansigtet

 

Foreningen Vestfyn Aikikai

Vestfyn AIkikai er godkendt af Assens Kommune som en forening under folkeoplysningen. Foreningen har en bestyrelse som er valgt af generalforsamlingen jvf foreningens vedtægter.

 

Den daglige træning håndteres af en trænergruppe, som i samråd med bestyrelsen træffer beslutninger med udgangspunkt i et arbejdspapir udarbejdet af bestyrelsen. Dette dokument beskriver retningslinierne for træningen i Vestfyn Aikikai.

 

Du kan downloade vedtægterne for foreningen ved at klikke her. Det er de pt. gældende vedtægter. 
 

 

Vestfyn Aikikai  | Tlf.: +45 2392 8855