Camping / Campingreglement

Campingreglement


1. Campingrådets ordensregler samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
2. Brandmyndighedernes 3-meters regel skal overholdes.
3. Daggæster såvel som overnattende gæster skal meldes i receptionen.
4. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 22.00, vil blive betragtet som 
     overnattende gæster og skal dermed betale overnatningstakst.
5. Fra kl. 22.00 til kl. 07.00 er al motorkørsel forbudt. Hastighed på pladsen max.  10 km/t gerne mindre. Kørsel med varevogne/lastbiler over 3500 kg kun efter aftale.
6. Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Bommen er lukket fra 22.00 til 07.00.
7. Kun en bil pr. plads, som naturligvis holder parkeret inden for egen afmærkning. Gæster skal parkere på gårdspladsen. Det er ikke tilladt at oplade EL-biler på pladsen eller at køre på EL-løbehjul.
8. Der må kun opstilles et opbevaringstelt (1,5 x 2 m) pr. plads. Ved placering af opbevaringsteltet skal brandmyndighedernes 3-meters regel overholdes.
9. Campingvognen og forteltet skal fremtræde rent og vedligeholdt. Gasanlægget skal mindst hvert 2. år testes af et autoriseret værksted. Gastesten skal opbevares i campingvognen og kunne fremvises ved forespørgsel.
10. Lukkede spildevandstanke skal benyttes og må kun tømmes i kemirummet.
11. Lejeren er ansvarlig for, at der er renholdt og ryddeligt på den lejede plads, inkl. græsslåning der skal finde sted i tidsrummet kl. 10.00-12.00 eller 15.00-17.00. Græsslåmaskiner med benzinmotor må ikke anvendes. Græsslåmaskine samt diverse redskaber kan lånes, kontakt da lejrchefen (husk at sætte det lånte på plads efter brug).
12. Det er strengt forbudt at grave i jorden (pga. el-kabler og vandrør), plante blomster og buske samt afsave grene. Ej heller må der opstilles pavilloner, læhegn af permanent karakter samt etableres terrasser. Der må maximalt placeres 3 blomsterkrukker pr. enhed.
Opsætning af læsejl kan ske i perioden 1. april – 1. oktober, der skal være mindst
1 meter til skel, træer og buske. Læsejlene skal rulles op eller nedtages, når campingvognen står ubeboet.
13. Græs, blade o.l. skal på traileren, køkkenaffald skal i containeren oppe ved indkørslen, storaffald afleveres på den kommunale containerplads.
14. Boldspil må kun foregå på boldpladsen.
15. Det er tilladt at have en hund pr. enhed. Hunde skal holdes i kort snor samt være forsynet med pose på snoren, eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes. Hunden skal ikke være til gene for andre campister. Vilde katte må under ingen omstændigheder fodres.
16. Det er ikke tilladt at benytte elvarmeapparater/ varmeblæsere. El artikler med et forbrug på over 1100 Watt må ikke benyttes.
Gilleleje Camping & Feriecenter | CVR: 37528250 | Bregnerødvej 21, 3250 Gilleleje - Danmark | Tlf.: +45 60905900 | info@gillelejecamping.dk