Frenderupgård
 

 

 

Velkommen!

Frenderugård er et familielandbrug med økologiske Jersey malkekøer og opdræt af stude. Vi tilbyder økologisk oksekød og kød af ungkvæg af høj kvalitet. Derudover leverer vi mælk til Øllingegaard Mejeri. 
bla
 
bl
Frenderupgård | Odstrupvej 2, 4571 Grevinge  | Tlf.: 24423045 | frenderupgaard@gmail.com