Frenderupgård
 

 

 

Velkommen!

Frenderugård er et familielandbrug med økologiske Jersey malkekøer og opdræt af stude. Vi tilbyder økologisk oksekød og kød af ungkvæg af høj kvalitet.
bla
 
bl
Frenderupgård | Odstrupvej 2, 4571 Grevinge  | Tlf.: 24423045 | frenderupgaard@gmail.com