Katodisk beskyttelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagområder for katodisk beskyttelse:
 
Sjøkabler
Havner og kaier
Vann og avløp
Bruer
Betong konstruksjoner
Svømmebasseng
Gasstank
Vindmølle/bølgekraft
  
 
 
Fagområder for katodisk beskyttelse:
  • Sjøkabler
  • Havner og kaier
  • Vann og avløp
  • Bruer
  • Betong konstruksjoner
  • Parkeringshus
  • Svømmebasseng
  • Gasstank
  • Vindmølle/bølgekraft

 

 

 

   

Sjøkabler

  • Over 400 anlegg for katodisk beskyttelse av sjøkabler levert siden starten i 1983.
  • Over 90% av alle sjøkabler som har katodisk beskyttelse i Norge er det Corroteam som har levert.
  • Katodisk anlegg med påtrykt strøm forlenger levetiden på sjøkabler vesentlig.

Noen referanser: 

  • Helgelandskraft
  • Troms Kraft Nett
  • Statnett
  • Lofot Kraft
  • Rødøy – Lurøy Kraft
  • Hardanger Energi
  • BKK
  • Tyssefaldene
  • Sogn og Fjordane Energi

 

 

 

 Havner og kaier 

  • Første katodiske beskyttelsesanlegg med påtrykt strøm for kaier ble levert i 1983. 
  • Corroteam leverer 2 forskjellige typer katodiske anlegg til spunt eller pelekaier - Vanlige offeranoder eller påtrykt strømanlegg.
  • Vi har nylig levert katodisk beskyttelsesanlegg til prestisje prosjektet Tjuvholmen, Aker Brygge.

Noen referanser:

  • Sortland Kystvaktstasjon
  • Norsk Hydro Mongstad
  • Statoil Mongstad
  • Kai 1 - Kårstø
  • Bergen Havnevesen
  • Oslo Havnevesen
  • Tromsø Havnevesen
  • Brent Sparr – Mekjarvik
  • Stavanger Havn

 

 

Vann og avløp 

  • Første katodiske beskyttelses anlegg for vannledning ble levert til Vestfold Interkommunale Vannverk på 80 tallet.
Noen referanser:
  • Vestfold Interkommunale Vannverk
  • Glitre Vannverket
  • MOVAR
  • Tromsø Kommune
  • Asker og Bærum Vannverk
  • Bærum Kommune

 

 

 

 

 

  

Bruer

  • Corroteam leverer KB anlegg med forskjellige løsninger for bruer.
  • Avanserte styreskap med kontinuerlig overvåking.

Noen referanser:

  • Levert flere KB anlegg til Statens Vegvesen:
  • Gimsøystraumen bru
  • Sommarøy bru
  • Stokksund bru

 

  

Betong konstruksjoner/industri

Meget god erfaring med KB anlegg til betong konstruksjoner som for eksempel

  • parkeringsanlegg
  • svømmehaller
  • boligblokker
  • terrasser
  • betongpiper

Noen referanser

  • Parkeringsanlegg Hydro Vækerø
  • Ålesund Kommune - svømmehaller

 

 

Gasstank

  • Første beskyttelsesanlegg for gasstanker ble levert på slutten av 90 tallet.
  • Våre katodisk anlegg med påtrykt strøm forlenger levetiden vesentlig.

Noen referanser:

  • Alfa Olis - Gasstank Aker Brygge 
  • Hagnes VVS – Gasstank Eldhuset i Ørsta. 
  • Gasstank Fossum Terrasse
  • Gasstank Tranby Varmesentral.

 

(c) 2012 Corroteam AS