Katodisk beskyttelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagområder for katodisk beskyttelse:
 
Sjøkabler
Havner og kaier
Vann og avløp
Bruer
Betong konstruksjoner
Svømmebasseng
Gasstank
Vindmølle/bølgekraft
  
 
 
Fagområder for katodisk beskyttelse:
 • Sjøkabler
 • Havner og kaier
 • Vann og avløp
 • Bruer
 • Betong konstruksjoner
 • Parkeringshus
 • Svømmebasseng
 • Gasstank
 • Vindmølle/bølgekraft

 

 

 

   

Sjøkabler

 • Over 400 anlegg for katodisk beskyttelse av sjøkabler levert siden starten i 1983.
 • Over 90% av alle sjøkabler som har katodisk beskyttelse i Norge er det Corroteam som har levert.
 • Katodisk anlegg med påtrykt strøm forlenger levetiden på sjøkabler vesentlig.

Noen referanser: 

 • Helgelandskraft
 • Troms Kraft Nett
 • Statnett
 • Lofot Kraft
 • Rødøy – Lurøy Kraft
 • Hardanger Energi
 • BKK
 • Tyssefaldene
 • Sogn og Fjordane Energi

 

 

 

 Havner og kaier 

 • Første katodiske beskyttelsesanlegg med påtrykt strøm for kaier ble levert i 1983. 
 • Corroteam leverer 2 forskjellige typer katodiske anlegg til spunt eller pelekaier - Vanlige offeranoder eller påtrykt strømanlegg.
 • Vi har nylig levert katodisk beskyttelsesanlegg til prestisje prosjektet Tjuvholmen, Aker Brygge.

Noen referanser:

 • Sortland Kystvaktstasjon
 • Norsk Hydro Mongstad
 • Statoil Mongstad
 • Kai 1 - Kårstø
 • Bergen Havnevesen
 • Oslo Havnevesen
 • Tromsø Havnevesen
 • Brent Sparr – Mekjarvik
 • Stavanger Havn

 

 

Vann og avløp 

 • Første katodiske beskyttelses anlegg for vannledning ble levert til Vestfold Interkommunale Vannverk på 80 tallet.
Noen referanser:
 • Vestfold Interkommunale Vannverk
 • Glitre Vannverket
 • MOVAR
 • Tromsø Kommune
 • Asker og Bærum Vannverk
 • Bærum Kommune

 

 

 

 

 

  

Bruer

 • Corroteam leverer KB anlegg med forskjellige løsninger for bruer.
 • Avanserte styreskap med kontinuerlig overvåking.

Noen referanser:

 • Levert flere KB anlegg til Statens Vegvesen:
 • Gimsøystraumen bru
 • Sommarøy bru
 • Stokksund bru

 

  

Betong konstruksjoner/industri

Meget god erfaring med KB anlegg til betong konstruksjoner som for eksempel

 • parkeringsanlegg
 • svømmehaller
 • boligblokker
 • terrasser
 • betongpiper

Noen referanser

 • Parkeringsanlegg Hydro Vækerø
 • Ålesund Kommune - svømmehaller

 

 

Gasstank

 • Første beskyttelsesanlegg for gasstanker ble levert på slutten av 90 tallet.
 • Våre katodisk anlegg med påtrykt strøm forlenger levetiden vesentlig.

Noen referanser:

 • Alfa Olis - Gasstank Aker Brygge 
 • Hagnes VVS – Gasstank Eldhuset i Ørsta. 
 • Gasstank Fossum Terrasse
 • Gasstank Tranby Varmesentral.

 

(c) 2012 Corroteam AS