Litt historie:
  • Etablert i 1983 av Tor Samuelsen og Tom Dawes.
  • Hovedsatsingsområde var katodisk beskyttelse av sjøkabler, skip og kjølere.
  • Etablerte kontor på Lysaker. Strøm Gundersen kom inn på eiersiden i 2006.
  • Flyttet til Strøm Gundersen´s kontorer i Mjøndalen 2008

 

(c) 2012 Corroteam AS