Bliv medlem

Viden om overvægt

Adipositasforeningen udsnit1Overvægt er en svær og kompleks tilstand, som ofte er livslang. For at tabe sig og dermed forebygge at overvægten bliver til en folkesygdom, kræves ofte store og vanskelige beslutninger. Langt de fleste svært overvægtige har et stort ønske om at tabe sig og oplever derfor en lang historie med op-og-nedture.

Det er ikke nok at tage sig sammen. Overvægt og særlig svær overvægt er et samspil mellem både fysiske, psykiske og sociale faktorer som det kræver megen energi og en ihærdig indsats for at ændre.

Dette kræver en tilstrækkelig og nødvendig støtte og opbakning fra de nærmeste, fra fagprofessionelle, kolleger samt fra de som gerne vil hjælpe de overvægtige med at tabe sig.

Læs mere om overvægtsbehandling her. Links pil

Adipositas er den latinske betegnelse for fedtvæv. For svært overvægtige personer bruges også et andret ord nemlig bariatri. Det er betegnelsen for det medicinske felt, der omhandler svær fedme og årsager hertil, relaterede sygdomme, forebyggelse og behandling. En bariatrisk patient defineres som en patient med BMI 35 – 39,9 med fedmerelateret sygdom eller BMI > 40 med eller uden fedmerelateret sygdom.

Adipositasforeningen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | info@adipositasforeningen.dk