Om os / Værdigrundlag
Bliv medlem

Værtdigrundlag

Adipositasforeningen arbejder udfra fire værdier

Glæde

Respekt

Ligeværdighed

Modighed

Disse værdier er gældende for den måde vi samarbejder med andre og i vores tilgang til vores aktiviteter.

Glæde handler om at vi skal gøre en forskel for vores medlemmer, de profesionelle og andre vi er aktive sammen med båret af begejstring og glæde.

Respekt er vigtig for at kunne indgå i en dialog og sørge for at begge parter kommer styrket ud af denne. Vi har respekt for hinanden som personer uanset om det er som bestyrelsesmedlem, frivillig eller ressourceperson.

Ligeværdighed er den tilstand, hvor overvægtige og normalvægtige betragter hinanden som værdende lige værdifulde i arbejdet med at knække fedmekurven. Vi indgår i samarbejder som ikke nødvendigvis er ligeværdige i forhold til tid og penge - men som er ligeværdige i tilgange til samarbejdet

Modighed er den måde vi prøver at udfordre os selv og de muligheder for forandringer som er nødvendige for at overvægt sættes højere på dagsorden.

Adipositasforeningen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | info@adipositasforeningen.dk