Om overvægt / Behandlingstilbud / Unik sygehusbehandling til overvægtige
Bliv medlem

Unik sygehusbehandling til overvægtige

På Livsstilscentret Regionshospitalet Horsens i Brædstrup, Midtjylland kan personer med svær overvægt blive indlagt på sygehuset. Målet er, at den enkelte får større livskvalitet og større sammenhæng imellem handlinger og ønsker. Resultaterne er særdeles gode både på kort og på lang sigt.

”Det kræver radikale indgreb, hvis vi skal hjælpe meget overvægtige patienter, og det er grunden til, at vi tilbyder specialiseret sygehusbehandling. Som det eneste sted i landet har vi alle ekspertiser samlet et sted, og vi modtager patienter fra hele landet. Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og 33 giver eksperthjælp og støtte i patientens forandringsproces,” siger leder af Livsstilscentret Grethe Simonsen.

Behandlingen
Behandlingen foregår på hold med 20 personer, hvor alle har vægtproblemer. Indlæggelsen fordeler sig over tre gange med tre måneder imellem, og i de mellemliggende perioder træner patienterne deres nye færdigheder derhjemme. Hver indlæggelse varer fire dage. Hvis der er ønske om det, er det muligt at få sin ægtefælle med under indlæggelsen.

”Mange patienter har et lavt selvværd, når de bliver indlagt. De er svært overvægtige. De har lidt mange nederlag, og deres handlekompetence er lav,” siger Grethe Simonsen.

Netop derfor er undervisning og mestring den røde tråd i behandlingen, ligesom samværet med de andre patienter spiller en stor rolle. Patienterne møder et specialiseret team af diætister, fysioterapeuter, sygeplejersker og læger, og for dem er det allervigtigste, at patienten selv er klar til at arbejde for en stor forandring i sit liv. Patienten udarbejder selv en handlingsplan, hvor relevante fysiske, psykiske og sociale aspekter inddrages.

Ved den første indlæggelse afklares det, om patienten har helbredsmæssige problemer, der skal tages vare på, hvilket der ofte er. Det kan være hjerteproblemer, ledsmerter, søvnapnø, type 2 diabetes eller generel mistrivsel og stress. Når de fysiske gener afhjælpes, får patienten større overskud til at arbejde med vægttabet.

Ved hver indlæggelse får patienterne et skema med teoretisk og praktisk undervisning, der fylder hele dagen. De har ernæringslære med tavleundervisning og køkkenpraktik. De prøver forskellige motionsformer med fysioterapeuten såsom bassintræning, gåture i terrænet, og de får massage. De får undervisning i vigtigheden af den livsnødvendige søvn, de har individuelle samtaler med de ansatte i teamet og meget, meget mere. Dagen lang bliver der arbejdet og snakket, og jo mere patienterne kommer til at kende hinanden, jo mere sprudlende bliver stemningen. Den stemning som dog så let kan gå både op og ned.

Fællesskabet
”Når jeg spørger patienterne om, hvorfor der sker store fremskridt, når de er hos os, så siger de, at det er fordi de sover her, de bor her og har hinanden, og de er trygge ved at åbne op for hinanden. De møder nogen, som har haft fuldstændigt de samme oplevelser som dem selv med blandt andet mobning op igennem barndommen, og hvad det har betydet. Når de oplever, at de er gode nok, ændres deres adfærd. De spejler sig i hinanden og ved refleksioner og snak om aftenen, ser de sig selv i et nyt lys,” siger Grethe Simonsen.

Det nyvundne liv
Selv om alt ikke er lyserødt, når det halve år er gået, så er det nogle helt andre frie og livsglade mennesker, der er klar til at sige farvel efter tredje indlæggelse. Vægttabet varierer fra seks til mere end 30 kilo på det halve år, men det er ikke det vigtigste. Det er livskvaliteten og handlekompetencen. Ofte medfører opholdet på Livsstilscentret ikke alene en ny og bedre livsstil, men også en større selvbevidsthed. Mange kan nu sige fra over for årelang ringeagtende behandling. Nogle bliver mere udadvendte, nogle får nyt arbejde og andre igen lykkes med at redde deres ægteskab. Selve udskrivelsen foregår med opfølgning hos egen læge, og lægen får besked, hvis patienten har behov for yderligere behandling som for eksempel fysioterapi, psykologhjælp eller sociale foranstaltninger. Det slutter ikke ved udskrivelsen.

Det sundhedspædagogiske arbejde i Livsstilscentret bygger på læge og forfatter Carl Erik Mabecks tolkning af den motiverende samtale. Heri ligger blandt andet, at patienten selv har ansvaret for sit eget liv. Sundhedspersonalet skal ikke afgøre, hvad der er godt for patienten, men derimod fastholde patienten i hans eller hendes overvejelser om, hvorvidt der er overensstemmelse imellem det patienten ønsker, og det patienten gør.

Dokumenteret effekt
”Livsstilscentret startede i 1996, og vi har efterhånden fået meget stor dokumentation for, at vores arbejde virker. Peter Vedsted og Morten Bondo Christensen, der er læger og specialister i undersøgelser af Sundhedsvæsenet, har løbende lavet en stor patientbaseret evaluering, der strækker sig over ti år,” fortæller Grethe Simonsen.

Evalueringen viser gode resultater både på kort og på lang sigt. Patienternes fysiske og psykiske helbred er betydeligt bedre end før indlæggelsen. Patienterne vurderer selv deres fysiske og psykiske helbred til at være betydeligt bedre end før indlæggelsen. Rapporten konkluderer, at Livsstilscentret er med til at øge patienternes livskvalitet. Patienterne giver udtryk for en meget høj tilfredshed med forløbet. Resultaterne er særdeles gode, ikke mindst fordi de skal ses i forhold til, at der er tale om en patientgruppe, som kan være vanskelige at hjælpe. Patienterne har ofte prøvet utallige muligheder, måske i årtier, og mange har forsøgt at hjælpe uden held.

”Det er det, der er så dejligt ved mit arbejde, at selv om vi ser mange triste skæbner, så er det muligt at se ressourcer hos alle,” siger Grethe Simonsen.

Andre patientgrupper
Livsstilscentret arbejder i forhold til flere patientgrupper. Der er forløb for patienter med uønsket barnløshed i kombination med svær overvægt, og forløb for patienter med hjerte-kar sygdomme. Herudover er der forløb for patienter med diabetes, kroniske lungesygdomme og knogleskørhed. Aldersgruppen er fra 18 år og op. Der indlægges i alt 400 til 450 patienter om året: cirka halvdelen af dem på grund af overvægt. Henvisning foregår via praktiserende læge, hospitals- og sygehusafdelinger, og speciallæger. Ventetiden er gennemsnitligt et halvt år.

Her kan evalueringsrapporten også ses.

 

Af Jette Nikolajsen

Adipositasforeningen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | info@adipositasforeningen.dk