Om os / Medlemsblad
Bliv medlem

Medlemsblad

Adipositasforeningen udgiver 2-4 gange om åert et medlemsblad som indeholder et tema samt værdifuld viden til og om overvægtige.

Det er frivillige som udarbejder bladet med stor hjælp og støtte fra eksperter og andre som gerne skriver gratis til bladet - tak for det!

Har du en bladspire i dig og gerne prøve kræfter med produktion af medlemsbladet, er du meget velkommen. Kontakt formand Birgitte Hansen på tlf. 20 80 48 63 eller mail: birgitte@adipositascenter.dk

Medlemsblad 2015
Nr. 1 - Tema Gastric-Bypass operation
Nr. 2 - Tema Overvægt og motion

Medlemsblad 2014
Nr. 1 - Tema Måltidet

Medlemsblad 2013
Nr. 1 - Tema Sundhed på arbejdspladsen
Nr. 2 - Tema Ferie

Medlemsblad 2012
Nr. 1 - Tema Overvægt og følgesygdomme
Nr. 2 - Tema Nyt Adipositas Center Limfjorden Aps

Medlemsblad 2011
Nr. 1 - Tema Børn og unge
Nr. 2 - Tema Politik & overvægt 

Medlemblad 2010
Nr. 1 - Tema Bryd tyngdeloven
Nr. 2 - Tema Overvægt og medicin

Medlemsblade 2009
Nr. 1 - Jubilæumsnummer 10 år
Nr. 2 - Tema Behandling og Overvægt 

Medlemsblade 2008
Nr. 1 - Tema Køn og overvægt
Nr. 2 - Tema Forskning 

Medlemsblade 2007
Nr. 1 - Tema Patienten
Nr. 2 - Tema Velvære
Nr. 3 - Tema Virksomheders sociale ansvar
Nr. 4 - Tema Børn og unge

Medlemsblade 2005
Nr. 1 - Tema Overvægt og følgesygdomme
Nr. 2 - Tema Overvægt og seksualitet
Nr. 3 - Tema Overvægt og arbejdsmarkedet
Nr. 4 - Tema Overvægt og livsglæde

Medlemsblade 2004
Nr. 1 - Tema Motion
Nr. 2 - Tema Motivation
Nr. 3 - Tema Børn og overvægt - hvem har ansvaret?
Nr. 4 - Tema Overvægt og livskvalitet

Medlemsblade 2003
Nr. 1 - Tema Psyke og overvægt
Nr. 2 - Tema God sommer
Nr. 3 - Tema Når børn mobber hinanden

Adipositasforeningen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | info@adipositasforeningen.dk