Om os / Formål
Bliv medlem

Formål

Vores formål er at

 • At hjælpe overvægtige og andre med forebyggelse og initiativer på vej til et sundere og bedre liv
 • At tale de overvægtiges sag over for det private, fællesskaberne og offentlige regi.
 • At bryde de overvægtiges isolation og nedbryde tabuer og fordomme.
 • At fjerne diskrimination og mobning i skoler og på arbejdspladser.
 • At arbejde for at forbedre livsvilkårene for overvægtige i Danmark.
 • At arbejde for at fremme forskning i og oplysning om overvægt.
 • At formidle viden om overvægtsproblematikken for politikere, fagfolk og enkelte personer. At deltage i den offentlige debat og søge indflydelse i stat, amt og kommune.
 • At samarbejde med andre instanser og foreninger der arbejder for og om overvægtige.
 • At støtte initiativer for og om overvægtige lokalt som på landsplan.
 • At arbejde for at skabe behandlingssteder og rådgivningscentre for og om overvægtige.
 • At hjælpe med oprettelsen af lokalforeninger og derved give mulighed for at møde ligesindet og hente inspiration og støtte til sundere livsstilsvaner.

Samt at udbrede kendskabet til foreningens formål og ved at deltage i den offentlig debat, påvirke lokalsamfundet både i det private (familien), i fællesskaberne (Skoler, institutioner og idrætsforeninger) og det offentlige (kommuner og regioner).

Adipositasforeningen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | info@adipositasforeningen.dk