Om overvægt / For sundhedspersonale
Bliv medlem

For sundhedspersonale

Overvægt er for alvor kommet på dagsordenen – og fokus er ofte på slankekure, motion, vægttab og de helbredsmæssige konsekvenser ved at være overvægtig. Alle er det vigtige områder at forholde sig til.

Men der er også andre forhold, som er vigtige, og som der ofte ikke er så meget fokus på. Nemlig hvordan vi sikrer en god kvalitet, når svært overvægtige personer, får behov for pleje og behandling, og hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø for det plejepersonale, som har til opgave at pleje og behandle en svært overvægtig person.

For at mødet med sundhedssystemet kan blive respektfuldt, værdigt og sikkert for såvel den svært overvægtige som for det sundhedspersonale, som skal varetage pleje og behandling, er der en lang række forhold som kommunen eller sygehuset må have forholdt sig til og arbejdet med. Disse forhold fremgår af Bariatrimodellen.

Modellens elementer – baggrundsviden, organisering, hjælpemidler og fysiske rammer, håndtering og forflytning, etik og kommunikation og uddannelse – er indbyrdes forbundne og afhængige, og ingen af elementerne kan stå alene.

At arbejde med og behandle alle elementerne i modellen vil bidrage til:

- at skabe bedre forhold for overvægtige som plejes og behandles i sundhedssektoren

- at skabe et sikkert arbejdsmiljø for det plejepersonale, som varetager pleje- og behandlingsopgaven af svært overvægtige personer.

 

Links pil Af Lene Plambech og Gitte Bøgedal.

Adipositasforeningen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | info@adipositasforeningen.dk