Profil / Udvalg

Udvalg

Administrator

Varetager en hel stribe opgaver i forbindelse med medlemsadminstration og kontakt til forældre, kommunen mm.
Irene Davidsen Hansen

Undervisningsudvalg

Udvalget ligger retningslinierne for undervisningen i afdelingen samt planlægning af sæsonerne i løbet af året.
Susanne Fog
Berit Haarup
Trine Struntze
Lene Østergaard Nielsen
Irene Davidsen Hansen
Marianne Jungersen

Stævneudvalg

Udvalget varetager indbydelser, tilmelding og praktiske forhold i forbindelse med konkurrenceafdelingens stævnedeltagelse. Endvidere administrerer udvalget resultatlisten fra stævnerne.
 
Kontakt stævneudvalget: staevneudvalg@googlemail.com
Morten Hansen
Irene Davidsen Hansen
Pia Levring Andersen
Charlotte Andersen
Henriette Basse
Ole Søgaard
Else Kristensen

Konkurrenceudvalg 

Udvalget har ansvaret for træningslejre, stævneprogram, oprykning af svømmere og planlægning af træningssæsonen i konkurrence afdelingen.
Lisbeth Liboriussen
Jens Bertelsen
Mia Duedahl
Line Varming
Camilla Hansen
Louise Bache

Sponsor og PR-udvalg

Udvalget varetager information og markedsføring af klubben udadtil, samt arbejder med projektor og aktiviteter, som kan give indtægter til drift af konkurrenceafdelingen.
Anders Varming
Thomas Therkildsen
Henrik Svenstrup
Lene Jensen
Niels Heuer
Viborg Svømmeklub | Asmildvej 3A, 8800 Viborg  | Tlf.: 20960420 | viborgsvommeklub@gmail.com