Gratis juridisk rådgivning

Har du brug for rådgivning?

Denne side er oprettet med henblik på at yde enhver gratis juridisk rådgivning inden for hjemmesideindehaverens kompetenceområder.

Lovgivningen i Danmark spænder vidt og der findes mange millioner anordninger og bekendtgørelser ud over de mange love. Derfor kan det være svært at danne sig et overblik - især hvis man har svært ved at gennemskue den juridiske metode.

Inden for hvilke områder kan du få hjælp?

Eftersom jeg er jurastuderende og ikke har færdiggjort min uddannelse, er det naturligvis ikke alle områder, jeg kan rådgive inden for.

Jeg vil primært kunne yde hjælp inden for følgende områder:

Familieret
Arveret
Erstatningsret
Aftaleret
Strafferet
Forvaltningsret 

Hvorfor skal jeg hjælpe dig?

Det er sådan set ligeså meget dig, der hjælper mig, hvis du vælger at rette henvendelse. Jeg får opfrisket de forskellige områder inden for juraen ved at undersøge spørgsmål relateret til de enkelte retsområder.

Derfor vil jeg tilskynde enhver til at skrive. Alle spørgsmål vil have interesse og jeg vil forsørge at hjælpe efter bedste evne.

Siden her er desuden helt up to date - oprettet i 2011.

Overvejer du selv at læse jura?

Jeg var meget i tvivl, før mit valg faldt på jura. Faktisk læste jeg en anden uddannelse et år forinden, jeg valgte at starte.

Går du med tanker om at starte på en juridisk uddannelse, så skriv endelig til mig, hvis vil vide, hvordan det er at læse jura.