Gratis juridisk rådgivning

Nærmere om de juridiske områder

Er du i tvivl om hvilket område dit spørgsmål henhører under, giver jeg dig her et lille overblik over, hvad de forskellige retsområder indeholder:

De juridiske områder, hvor du kan få gratis juridisk rådgivning

Familieret
Familieretten spænder selvsagt over de retlige forhold, der eksisterer familiemedlemmer imellem. Herunder retsforholdet mellem forældre og børn samt ægtefæller imellem. Er du i tvivl om, hvad dine rettigheder er i forhold til forældremyndighed, skilsmisse eller samlivsforhold, så skriv endelig.

Arveret
Arveretten berører, hvilke rettigheder man har ved en anden persons død. Dette kan både være et familiemedlem, en ægtefælle mv. Hvor meget du er berettiget til at arve, kan følge direkte af loven, men den efterladte kan også have skrevet testamente. Hvis du er i tvivl om, hvad du er berettiget til at arve eller har spørgsmål vedrørende testamenter, er du velkommen til at skrive.
 
Erstatningsret
Hvis man er blevet pådraget en skade - enten på legeme eller ejendom - kan nogen som regel drages til ansvar. Erstatningsretten berører, hvorvidt skadevolderen er ansvarlig i en sådan grad, at vedkommende bliver forpligtet til at betale erstatning til den, som skaden har ramt, samt hvordan erstatningen for den pågældende skade i så fald skal udmåles.
Har du spørgsmål til, hvad dine rettigheder er, hvis der er påført skade på din person eller ejendom, er du velkommen til at tage kontakt.
 
Aftaleret
Hvis du køber eller lejer/låner en ting indgår du en aftale - en form for kontrakt. Dette sker dog ikke kun i disse tilfælde. Det sker i mange af dagligdagens gøremål. Hvis du får repareret din bil, reserverer et hotelophold eller blot betaler for parkering af din bil, er der tale om en aftaleindgåelse. Har du spørgsmål til, hvorvidt du har indgået en retligt bindende aftale, er du velkommen til at skrive. Bemærk at jeg kun i begrænset omfang kan assistere inden for køberet.
 
Strafferet
Har du oplevet at blive truet? Tvunget til at gøre noget, du ikke havde lyst til? Du har måske været i slagsmål? Har du spørgsmål til strafferetten så skriv endelig. Bemærk, at der her primært tænkes på forhold omfattet af straffelovens bestemmelser.
 
Forvaltningsret
Forvaltningsretten vedrører den offentlige administration og dens kontakt med borgerne. Hvis du har spørgsmål til, hvad dine rettigheder er i din kommunikation med det offentlige, er du mere end velkommen til at skrive.