Støtteforeningen arrangere banko og præmie whist gennem året.
 
Vi afholder 2 aftener hvor vi spiller banko til den store guldmedalje.
En banko aften er i forbindelse med sommerfesten, typisk onsdag i uge 24. Og den anden er hen under jul.
Banko spil afholdes i Purhus Hallen.
 
Præmie whist spiller vi gennem hele efterår - vinter og forårs tiden.
Præmie whist holder vi i klublokalerne ved stadion.
 
Mød frem til vores spilleaftener, og vær dermed med til at bidrage til at vi, som støteforening, forstat kan være F.S.I. en økonomisk hjælp.
 
Du kan finde flere oplysninger om vore arrangementer til højre. Klik på det du vil finde.
Her finder du datoer for banko og præmie whist.
F. S. I støtteforening.