To nye gildebrødre

2021-06-21 13:23
Alsingergildet har fået to nye gildebrødre, Jørgen Andresen, der er født i Havnbjerg, og Christen (Chris) Schmidt, som er født i Sønderborg.
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977