Kontakt til gildebrødre og -søstre

Oldermand Herdis Thomsen Maaløe
Tandsbusk 48, Tandslet, 6470 Sydals
Tlf. 28 70 64 20
E-mail: herdistm@gmail.com
 
Viceoldermand og bogsalg Karin Jensen,
Nedergade 8a, Fynshav, 6440 Augustenborg
Tlf. 61 74 93 70
E-mail: gunnarjensen@bbsyd.dk
 
Arne Hvid
Blegen 12, 6400 Sønderborg
Tlf. 20 20 21 88
 
Kasserer Arne H. Blom
Lyngmosevej 4, 6430 Nordborg
Tlf. 40 36 03 07
 
Marianne Nehm
Sørens Møllesvej 43
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 45 24 / 26 37 40 35
 
Arkivar Kurt Dreier Jørgensen
Tovrup 20
6440 Augustenborg
Tlf. 23 48 15 92
E-mail: K.Dreier.j@mail.dk
 
Tamira Mariann Jørgensen
Hjortevej 29, Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf. 30 48 17 41
E-mail: tamiramariann63@gmail.com
 
Jørgen Andresen
Skonnerten 1,1
6400 Sønderborg
Tlf. 40 12 78 66
E-mail: riejoenne@gmail.com

Chris Schmidt
Odinsvej 1
6400 Sønderborg
Tlf. 26 18 75 76 / 74 45 05 76
E-mail: christen.schmidt@it.dk
 
Birgit Schmidt
Stolbro Gade 43
6430 Nordborg
Tlf. 29 92 37 79
E-mail: anna.birgit.schmidt@gmail.com
 
Hans Jørgen Moos
Borrevej 8
6400 Sønderborg
Tlf. 21 63 08 41
E-mail: hj_moos@mail.dk
 
 
Bisiddere:
 
Charlotte Jervelund
Vesterballe 6, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 20 68
 
 

 

 

 

 

(c) Alsingergildet - CVR: 21705977