Alsingergildets historie og vedtægter

Alsingergildets historie og vedtægter
 
Alsingergildet arbejder med at holde alsisk kultur og dialekt levende. Det alsiske dialektselskab ALSINGERGILDET blev stiftet den 19. maj 1946.
 
Gildet har op til 12 gildebrødre og –søstre og 7 bisiddere. Formålet med dette gilde er at værne om den alsiske dialekt og kultur. For at være gildebror eller søster skal man være født på Als. Bisiddere behøver ikke at være  indfødte.
 
Der holdes 2 gildeting om året, et i maj og et i november. Det er heldagsmøder, og der findes stort set ingen undskyldning , der er god nok, for ikke at møde op. Bøden for ikke at møde præcis eller at udeblive uden en virkelig god undskyldning, er en flaske solbærrom.
 
Ovennævnte regler / vedtægter (Gildeskråen) er nedfældet i rim og prentet på et ark, og kan ses her:
Alsingergildet arbejder med at holde alsisk kultur og dialekt levende. Det alsiske dialektselskab ALSINGERGILDET blev stiftet den 19. maj 1946.

Gildet har op til 12 gildebrødre og -søstre og seks bisiddere. Formålet med dette gilde er at værne om alsisk dialekt og kultur. For at være gildebror eller søster skal man være født på Als. Bisiddere behøver ikke at være  indfødte.

Der holdes to gildeting om året - et i maj og et i november. Et gildeting blev i 2015 ændret fra  heldagsmøder til halvdagsmøder, og der findes stort set ingen undskyldning , der er god nok, for ikke at møde op. Bøden for ikke at møde præcis eller at udeblive uden en virkelig god undskyldning, er en flaske solbærrom.
 
Hvert femte år - ved 10 gangs juliæer - gøres tinget særligt festligt, og der inviteres gæster samt medlemmernes ægtefæller.

Ovennævnte regler, Gildeskråen, er nedfældet i rim og prentet på et ark, og kan ses nedenfor, medens de lovmæssige vedtægter ser lidt anderledes ud.
 
gildeskraaen
 
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977