Anna Kirstine udtrådt af Alsingergildet

2021-06-21 13:23
Anna Kirstine Nielsen, Mjanghøj, har besluttet at udtræde af Alsingergildet.
 
Anna Kirstine har været medlem siden 1983 og var det første kvindelige gildemedlem.
 
I forbindelse med udtrædelsen udtaler Anna Kirstine, at ”min lærer i Stevning skole Christian Jørgensen, kom med i Alsingergildet som én af de første. Han gik meget op i det, så vi lærte Martin N. Hansens sange at kende. Desuden oversatte han H. C. Andersens: Hvad fatter gør til alsisk.Han lavede den også omvendt, så manden begyndte med æblerne og sluttede med hesten.

Når min mormor og morfar havde fester i Tårup, var købmandsparret Bisgård også med, så sang Meta Bisgård altid: Som sang i juninætter, og det gjorde hun godt.
 
Da jeg så blev opfordret til at komme med i gildet, var jeg straks klar over, hvad det gik ud på, og jeg sagde med glæde straks ja.”
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977