A
 

Personale Aktivitetshuset

 
Daglig leder:   John Thomas Errbo
 
Kordinator:      Maja Signe Hansen

Klubassistent: Lene Jensen

Klubassistent: Søren Fogtmann Lauridsen

Klubassistent: Jan Andersen
SL