Kongeċen 2019

Indhold

En Jedsted-bonde, Chr. Friis 
Jedsted Kro
Laurids Brok Lauridsen: Min barndom
Da Anna rejste sig og døde
Begravelsesskikke
Jested mark, del 2
Buit, buit - matrikelfugle i Vilslev
Kirken har pip i tårnet
Ribe Modelflyveklub
Den første kvindelige landpost
 
Pris for Årbogen 2019: 50 kr.

Med hilsen Vilslev-Jedsted Sognearkiv
 

 

Sognearkivet

Vilslev Jedsted SOGNEARKIV er nu siden 19. oktober 2020 flyttet til Åhuset i Jedsted. Adresse: Kongeådal 20C, Jedsted, 6771 Gredstedbro. Åbent den første tirsdag i måneden 16-18 eller ved henvendelse til 51966473: arkivleder Stig Hegn. 

Bankkonto 5971-8402155 - 

IBAN kontonummeret er: DK4859710008402155 

CVR 30752228

Nyt sognearkiv

Med bygningen af det nye medborgerhus i Jedsted,
Åhuset, har sognearkivet fået nyt lokale i den østlige del, ud mod parkeringspladsen - vi har været glade for Forsamlingshusets tilbud om husly, men det her kunne vi nu ikke stå for. Indflytning: oktober 2020
Det nye lokale giver os mulighed for en fin reolop-
stilling med fritstående reoler. Der bliver adgang direkte til arkivet fra parkeringspladsen og der vil komme en ny dør ind til Århusets andre lokaler, med adgang til køkken og toiletter.
reolopstilling

Tilskud

Vi har været så snydeheldige at have fået et tilskud fra Velux-fonden til nye reoler på  17.000. Det er vi naturligvis glade for og stolte over - det er jo rart at vores arbejde også bliver påskønnet af danske arkivers bedste ven, Velux-fonden.
TilskudVelux

 

Vi modtager og opbevarer gamle og nye lokale arkivalier og billeder - og svarer på spørgsmål vedrørende lokalhistorien. Hilsen, Helge og Stig

 

 

Roll Prĉstegaard. Mands minde: historiske essays

Landsbyerne Vilslev og Jedsted er her beskrevet i skitser. Med udgangspunkt i tiden omkring 1990 får vi en beskrivelse af erhvervs- og dagligliv, som det formede sig når perspektivet er mands minde: med tilbageblik et par eller tre generationer bagud.
 
Bogens forfatter, Roll Præstegaard, flyttede til Vilslev i 1972 og har siden deltaget aktivt i byens liv: sangafener, dilettant, forfatter af skuespil, sange, nekrologer og meget mere.
Men først og fremmest som leder af skolen, Kongeådal skole - det blev en af forudsætningerne for hans interesse for livet herude bag diget, ved Kongeåen.

Vilslev-Jedsted sognearkiv lidt stolte over at kunne udgive denne skildring som rækker langt ud over vores område. Det er jo heller ikke altid man skal begrænse sig.
 
Nu nedsat til 100 kr. ekskl. porto

Luftfotos-Ċrgang 2018

Planlagt udgivelse 2021
 
 
Luftfotos af Vilslev og Jedsted fra 1950erne. Udkommer ved indflytningsfest i Åhuset - kan købes nu - 80 sider, for 100 kr. hos kasserer, Helge Kristensen 75 43 12 13.
 
 
 
Blandt årets artikler i Kongeåen kan nævnes: 
 
En eller to gange røg?

Farvergården i Spangen

2 gymnastikforeninger

Jedsted mark

Skuld Gret

Trekroner

- og meget andet
i Kongeåens årgang 9
 
************
Høbjergning i marsken – genudgivelse af gammel film, kan også købes ved receptionen,
plus andre af sognearkivets udgivelser.

 Planlagt udgivelse

Kongeåen 2020, planlagt med indhold bl.a.:  
Stormfloden 1911
August Kruses historier
Engvanding
Mie Mathiassen - fra håndgerningslærerinde til omsorgsarbejder
Spejderhytten + Klubhus + Åhuset
Ungdomsklubben (KUG)
Pastor Nielsen – manden bag kjolen
Tonny Gregersen – hele sognets murermester
 
Receptionen på Kongeåen 2020 afholdes mandag den 30. november kl. 19 i Forsamlingshuset 
Rene Karpantschof fortæller om sin barndom i Vilslev og sit arbejde som historiker.
 
Kongeåen årgang 2019 kan købes i Kongeådal Brugs
for 50 kr. 
Præstegaards Mands minde og Palmas Byfest 2016 ligeså.
 
Bestilling af denne og tidligere årgange hos
Helge Kristensen egely@live.dk  -
75 43 12 13  -
 Jedsted Klostervej 26
 6771Gredstedbro 
Se Palmas mange     
gode billeder!     
 
 
stig hegn