Kongeċen 2018

Under udarbejdelse

************ 

Høslæt i engene – genudgivelse af gammel film, kan også købes ved receptionen, 
plus andre af sognearkivets udgivelser.

Efter receptionen kan årbogen købes i Kongeådal Brugs.

Pris: 50 kr.
 
 
- og meget andet i Kongeåens årgang 9
 

Se også vores andre udgivelser

- og ældre årgange

Reception for Kongeċen 2018

 
 
Reception mandag den 26. november 2018 i Vilslev Forsamlingshus kl. 19.00. Entre: 50 kr.
 
Vilslev­Jedsted Sognearkiv byder velkommen til alle!
 
Foredrag:
Magne Juhl:Udvandring til USA fra Vilslev sogn og omegn.
.****************************************************************************
 

Vilslev Jedsted SOGNEARKIV er nu siden maj 2014 flyttet til Vilslev Forsamlingshus hvor vi har fået nyindrettetede lokaler på 1. sal over køkkenet. Adresse: Vilslevvej 59, Vilslev, 6771 Gredstedbro. Åbent tirsdag 16-18 eller ved henvendelse til 51966473. Arkivet er lukket i juli måned.

Bankkonto 5971-8402155 - 

IBAN kontonummeret er: DK4859710008402155 

CVR 30752228

 

NYHED: Jens M. Lauridsens slægtshistorie omfatter mange fra Vilslev og Jedsted. Menighedsrådet har bekostet en ny udgave som du kan få her

Også andre bøger kan du downloade, se her

 

 

 

 

Vi modtager og opbevarer gamle og ny lokale arkivalier og billeder - og svarer på spørgsmål vedrørende lokalhistorien. Hilsen, Helge og Stig


 

 

Roll Prĉstegaard. Mands minde: historiske essays

Landsbyerne Vilslev og Jedsted er her beskrevet i skitser. Med udgangspunkt i tiden omkring 1990 får vi en beskrivelse af erhvervs- og dagligliv, som det formede sig når perspektivet er mands minde: med tilbageblik et par eller tre generationer bagud.
 
Bogens forfatter, Roll Præstegaard, flyttede til Vilslev i 1972 og har siden deltaget aktivt i byens liv: sangafener, dilettant, forfatter af skuespil, sange, nekrologer og meget mere.
Men først og fremmest som leder af skolen, Kongeådal skole - det blev en af forudsætningerne for hans interesse for livet herude bag diget, ved Kongeåen.

Vilslev-Jedsted sognearkiv lidt stolte over at kunne udgive denne skildring som rækker langt ud over vores område. Det er jo heller ikke altid man skal begrænse sig.

Kongeċen 2017

Blandt årets artikler i Kongeåen kan nævnes: Bjarne Steiner fortæller om sin barndom i Kongeådal Brugs

Og Margot Thygesen fortæller om et liv i Jedsted.

Der er korte historiske snit om Ligvejen, vores broer, mergelbanen og lærerinde Signe.

Lystfisker Erling Christensen beretter om fortids fagst af laks ved Jedsted Mølle.

Den arkæologiske udgravning på Sønderbyvej 19 i 2016 fortæller Michael Alrø Jensen om.
 

Film

Høbjergning i marsken – genudgivelse af gammel film om høslet i Vilslev Enge omkring 1890, kan nu købes hos Sognearkivet. Vi har også genudgivet Jedsted-Vilslev filmen fra 1995-96.
 

 Planlagte udgivelser

Kongeåen 2018, planlagt indhold bl.a.:  Een eller to gange røg?: Selskabelighed dengang; SkuldGret fra Jedsted; Farvergården i Vilslev Spang; Konfirmation gennem tiderne; Snak med tre mænd der var unge engang; 
 
 
Kongeåen årgang 2017 kan købes i Kongeådal Brugs for 50 kr.  Præstegaards Mands minde og Palmas Byfest 2016 ligeså.
 
Bestilling af tidligere årgange hos
Helge Kristensen egely@live.dk  -
75 43 12 13  -
 Jedsted Klostervej 26
 6771Gredstedbro 
 
stig hegn