Om / Foreningen / Udvalg

Udvalg


Teleholdet

Tunø Festival ledes af bestyrelsen for Festivalforeningen Tunø.
 
Da dette kolossale arbejde overstiger syv personers formåen, er der nedsat mere end 20 forskellige arbejdsudvalg til at udføre det praktiske arbejde før, under og efter festivalens afholdelse.
 
Hvert udvalg ledes af en udvalgsformand, som er ansvarlig for sit eget budgetområde overfor bestyrelsen.
 
Det er udvalgsformanden, der leder og fordeler arbejdet i det enkelte udvalg.