Tabulae Soranae

Når man går ind i Akademiets hovedbygning fra søsiden, vil man som noget af det første se Tabulae Soranae. I samme rum vil der være fire skulpturer af græsk oprindelse Plato, Euclid, Herodot og Homer. Disse tavler rummer forskellige begivenheder for Sorø Akademi.

Hvilket tidspunkt er tavlerne blevet skrevet på?
Tavlerne var blevet skrevet, så de var klar til når Frederik den 6. skulle komme til indvielsen af akademiet. Ved at kigge på skriften kan man måske få et praj om, hvornår tavlerne er blevet skrevet. F.eks på den første tavle, der går fra 1150 til ca. 1748 er skriften så ensartet, at man kan gå ud fra, at denne tavle er skrevet på én gang. Denne billedhugger har sandsynligvis samtidigt hugget noget af tavle 2 samtidigt, hvert fald frem til ca. 1827. Herefter bliver bogstavernes farver lidt anderledes, og de begynder også at blive udformet anderledes. Særligt nede omkring 1920 og nedefter, hvor der er blevet skrevet på dansk, man se, at skriften hælder mindre, og at bogstaver som bl.a. S og A er begyndt at skille sig ud. På Tabulae Soranae findes ingen oplysninger om begivenheder mellem 1925 og 1983.
 
Skrift på latin
I det 20. århundrede gik man over til, at tavlerne i Vestibulen skulle til at blive skrevet på dansk. Det kan der have været mange grunde til. En af grundene kunne have været, at man i 1903 kom med en gymnasiereform, der bl.a. gik ud på, at der skulle undervises i moderne sprog. Da blev der færre og færre elever, der valgte den klassisk sproglige linje.
 
Større begivenheder fra tavlen
1813. Akademiets bygninger, biblioteket og arkiverne går til grunde ved en ildebrand d. 11. juni. 1823. Man begynder at bygge en ny hovedbygning til Akademiet, som den 21. maj 1827 blev højtideligt indviet i den allernådigste konge Frederik VI’s nærværelse. 1843. Den akademiske institution og den soranske skole adskilles. 1849. Den akademiske institution nedlægges, mens skolen fortsætter.
 
 
Hvor skal fremtidige begivenheder stå?
Man kan selvfølgelig begynde at tænke i, hvor de næste tavler skal hænge henne. På væggen modsat den med tavlerne kan der hvert fald blive plads til to nye tavler. På Tabula Sorana nr. 2 kan dog sandsynligvis stadig blive plads til nogle få begivenheder inden ibrugtagningen af en ny.