Download free sounds libraries for Yamaha synthesizers. Hent gratis lydbanker til Yamaha synthesizers. Montage, Motif XF, Motif XS, Motif-Rack XS, Motif ES, Motif-Rack ES, Motif Classic, Motif Rack, S90 XS, S70 XS, S90 ES, MOXF, MOX, MO

Gratis Yamaha synth lyde

På denne hjemmeside kan du hente nye gratis lyde til hele 13 forskellige hovedmodeller af Yamahas workstation synths og rack synthesizere. Det drejer sig om følgende hovedmodeller: Montage, Motif XF, Motif XS, Motif- Rack XS, Motif ES, Motif-Rack ES, Motif Classic, Motif Rack, S90/S70 XS, S90 ES, MOXF, MOX og MO.
 
Alle filer, der kan hentes fra denne webside, er pakket i Zip-format og skal udpakkes med et Zip-program, som f.eks. 7-Zip.
 

Om Yamaha synth lydene

Siden jeg i 1976 købte min første synthesizer har jeg haft en passion for at skabe nye lyde og lyduniverser på en synthesizer - funky, rockende, udtryksfulde og altid stemnings- mættede lyde, som jeg synes at det er en drøm at spille på.
 
I de sidste 20 år har det specielt været Yamaha synthesizere, jeg har kastet mig over. Her på siden har jeg gjort mine seneste års arbejde på lydfronten tilgængelig, så andre også kan få glæde af de mange hundrede timers arbejde, som jeg har brugt på at skabe lydene.
 
Alle tilgængelige lyde er skabt på basis af de enkelte synthesizeres interne wave-ROM grundlyde. Så din synthesizer behøver ikke at være udstyret med RAM-udvidelse for at kunne indlæse lydene.

Yamaha Motif Classic lyde

I perioden 2001-2007 skabte jeg 640 lyde på min Yamaha Motif (Classic). Denne samling af lyde (der har været tilgængelig på Motifator.com siden 3. april 2013) kan du finde nederst på denne side.
 
Lydene kan også indlæses i en Yamaha Motif ES, en Yamaha Motif-Rack ES, en Yamaha S90 ES og en Yamaha MO, der alle indeholder Motif Classic'ens wave-ROM basislyde.

Yamaha Motif XS lyde

I 2007 købte jeg mig en Yamaha Motif XS og i perioden frem til 2013 skabte jeg 384 lyde herpå. Denne lydsamling (der har været tilgængelig på Motifator.com siden 1. marts 2013) kan du finde midt på denne side.
 
I tiden fra marts 2013 og frem til december 2015 skabte jeg endnu en samling af 384 lyde på min Motif XS, som er gjort tilgængelig midt på denne side.
 
Og i perioden januar 2016 til januar 2017 har jeg igen fået skabt en samling på 384 Motif XS lyde, som du kan hente øverst på denne side.
 
Alle Yamaha Motif XS lydsamlinger kan også indlæses i en Motif XF, en Motif-Rack XS og en Yamaha S90/S70 XS, og de er desuden konverteret til MOX filformat, så de også kan indlæses i en Yamaha MOX og en Yamaha MOXF. Og endelig er de konverteret til Montage filformat, så de kan indlæses i en Yamaha Montage. Alle disse synthesizere indeholder nemlig Motif XS'ens wave-ROM basislyde.

_________________________________________________


Andre sites med gratis lyde:

 

Yamaha Synthesizer Voices

The PSC Songwriters Collection soundsets downloadable below, are collections of sonorous, colorful and playable voices that are especially suited for songwriting in music genres of rock, R & B, folk, pop, jazz, new age and film music.

The soundsets are huge collections of new, unique voices, all based on the internal wave ROM sounds of your synth, so they loads quickly. All the voice creation are made on a Yamaha Motif XS in the period September 2007 - January 2017.
 
The PSC Songwriters Collection series now consists of these 3 soundset containing a total of 1,152 free voices:
 
                            PSC SongWriters Collection Vol. 1
                            PSC SongWriters Collection Vol. 2
                            PSC SongWriters Collection Vol. 3
 
Much energy and many hundred hours of effort are put into creating the Songwriters Collection soundsets, so I hope they will be useful and inspiring for you. Enjoy using the voices!
_____________________________________________________________________
 
PSC SongWriters Collection lydsættene, der kan downloades nedenfor, er samlinger af klangfulde, farverige og meget spilbare lyde, der er specielt velegnede til sang- skrivning inden for musikgenrerne rock, R&B, folk, pop, jazz, new age og filmmusik.

Det er store samlinger af nye, unikke lyde, der alle er baseret på synthens interne wave ROM lyde - så de indlæses hurtigt.
 
Meget energi og mange hundrede timers arbejde er lagt i skabelsen af SongWriters Collection lydsættene, så jeg håber at du vil få glæde af lydene. Rigtig god fornøjelse med brugen af dem!
 Yamaha Montage 7

PSC SongWriters Collection Vol. 3b

 
- 384 (411) free Yamaha Motif XS voices which can also be loaded into the Motif XF, Motif-Rack XS, Yamaha S90 XS / S70 XS and in converted format into the Yamaha MOXF and Yamaha MOX - and into Yamaha Montage (as single part performances).
 
In SongWriters Collection 3b, 27 sounds from version 3a are replaced with better versions. The discarded sounds can be found in a separate appendix file.

- 384 (411) gratis Yamaha Motif XS lyde, der også kan indlæses i Motif XF, Motif-Rack XS og Yamaha S90 XS/S70 XS samt i konverteret format i Yamaha MOXF og Yamaha MOX - og i Yamaha Montage (som single part performances).
 
I SongWriters Collection 3b er 27 af lydene fra version 3a erstattet med bedre udgaver. De frasorterede lyde kan findes i en selvstændig tillægsfil.

Content of the soundset / Lydsættet omfatter :

27 (38) piano voices - clean piano sounds as well as pianos with effects and pianos with layers 24 (33) elpiano voices - clean elpianos as well as elpianos with effects and elpianos with layers
4 (6) guitar voices 17 bass voices
21 (22) brass voices 2 sax & woodwind voices
46 synthlead voices 98 pad & choir voices
65 (66) synthcomposer voices 34 (37) chromatic percussion voices
34 musical effects voices 12 ethnic voices
 
 
_____________________________________________________________________
 

PSC Songwriters Collection Vol. 2

 
- 384 free Yamaha Motif XS voices which can also be loaded into the Motif XF, Motif-Rack XS, Yamaha S90 XS / S70 XS and in converted format into the Yamaha MOXF and Yamaha MOX - and into Yamaha Montage (as single part performances).
 
- 384 gratis Yamaha Motif XS lyde, der også kan indlæses i Motif XF, Motif-Rack XS og Yamaha S90 XS/S70 XS samt i konverteret format i Yamaha MOXF og Yamaha MOX - og i Yamaha Montage (som single part performances).

Content of the soundset / Lydsættet omfatter :
 
39 piano voices - clean piano sounds as well as pianos with effects and pianos with layers 146 elpiano voices - clean elpiano sounds as well as elpianos with effects and elpianos with layers
3 clavichord voices 13 guitar voices
24 bass voices 17 strings voices
7 brass voices 21 synthcomposer voices
35 pad voices 33 synthlead voices
31 musical effects voices 15 chromatic percussion voices
 
 
 
 
 

PSC Songwriters Collection Vol. 1

 
- 384 free Yamaha Motif XS voices which can also be loaded into the Motif XF, Motif-Rack XS, Yamaha S90 XS / S70 XS and in converted format into the Yamaha MOXF and Yamaha MOX - and into Yamaha Montage (as single part performances).

- 384 gratis Yamaha Motif XS lyde, der også kan indlæses i Motif XF, Motif-Rack XS og Yamaha S90 XS/S70 XS samt i konverteret format i Yamaha MOXF og Yamaha MOX - og i Yamaha Montage (som single part performances).
 
Content of the soundset / Lydsættet omfatter :

204 piano voices - clean piano sounds as well as pianos with effects and pianos with layers 78 elpiano voices - clean elpiano sounds as well as elpianos with effects and elpianos with layers
8 clavichord voices 7 guitar voices
5 bass voices 5 strings voices
4 brass voices 14 synthcomposer voices
20 pad voices 3 synthlead voices
30 musical effects voices 6 chromatic percussion voices

Download PSC Songwriters Collection Vol. 1 for Motif XF, Motif XS, Motif-Rack XS and Yamaha S90 XS/S70 XS

Download PSC Songwriters Collection Vol. 1 for Yamaha MOX and MOXF
 
 

PSC Songwriters Voices

 
- 640 free Yamaha Motif Classic voices which can also be loaded into the Motif ES, Motif Rack, Motif-Rack ES, Yamaha S90 ES and Yamaha MO

The PSC Songwriters Voices are sonorous, colorful and playable voices that are especially suited for songwriting in music genres of rock, R & B, folk, pop, jazz, new age and film music.

The PSC Songwriters Voices are a huge collection of new, unique voices, all based on the internal wave ROM sounds of your synth, so they loads quickly.
_____________________________________________________________________

- 640 gratis Yamaha Motif Classic lyde, der også kan indlæses i Motif ES, Motif Rack, Motif-Rack ES, Yamaha S90 ES og Yamaha MO
 
PSC SongWriters Voices er klangfulde, farverige og meget spilbare lyde, der er specielt velegnede til sangskrivning inden for musikgenrerne rock, R&B, folk, pop, jazz, new age og filmmusik.

PSC SongWriters Voices er en kæmpe samling af nye, unikke lyde, der alle er baseret på synthens interne wave ROM lyde, så de indlæses hurtigt.
_____________________________________________________________________

Download PSC Songwriters Voices for Yamaha Motif Classic, Motif ES, S90 ES and MO
 
 
Much energy and many hundred hours of effort are put into creating the Songwriters Voices soundset, so I hope it will be useful and inspiring for you. Enjoy using the voices! Meget energi og mange hundrede timers arbejde er lagt i skabelsen af SongWriters Voices lydsættet, så jeg håber at du vil få glæde af lydene. Rigtig god fornøjelse med brugen af dem!

Free Yamaha synth voices

On this site you can download new free voices to 13 main models of Yamaha workstation synths and rack synthesizers, including the following main models: Montage, Motif XF, Motif XS, Motif-Rack XS, Motif ES, Motif-Rack ES, Motif Classic, Motif Rack, S90/S70 XS, S90 ES, MOXF, MOX and MO.
 
All downloadable files from this website are packaged in zip format and must be unpacked with a Zip program such as 7-Zip.

About the Synth Voices

Per Skovgaard, 2004 / 2013
 
My name is Per Skovgaard, I live in Denmark. Since I bought my first synthesizer in 1976 I have had a passion for creating new sounds and soundscapes on a synthesizer - funky, rocking, expressive and always mood saturated sounds, I think it's a dream to play on.

In the last 20 years it has been particularly Yamaha synthesizers, I have thrown me over. On this site I have made my recent soundwork available so that others can benefit from the many hundred hours of work, which I have used to create the voices.

All available sounds are created on the basis of the individual synthesizer's internal wave-ROM basic sound. So your synthesizer does not have to be equipped with RAM expansion in order to load the sounds.

Yamaha Motif Classic voices

In the period 2001-2007 I created 640 voices on my Yamaha Motif (Classic). This collection of sounds (which has been available on Motifator.com since April 3, 2013) you can find at the bottom of this page.
 
In addition, the voices can be loaded into a Yamaha Motif ES, a Yamaha Motif-Rack ES, a Yamaha S90 ES and a Yamaha MO, which all are equipped with the Motif Classic wave ROM sounds.

Yamaha Motif XS voices

In 2007 I bought me a Yamaha Motif XS and in the period up to 2013, I created 384 voices on it. This voice collection (which has been available on Motifator.com since 1 March 2013) you can find in the middle of this page.

From March 2013 until December 2015, I created a second collection of 384 voices on my Motif XS, which is now made available in the middle of this page.
 
And in the period from January 2016 to January 2017, I again managed to create a collection of 384 Motif XS voices, which you can download at the top of this page.

All Yamaha Motif XS voice collections also can be loaded into a Motif XF, a Motif-Rack XS and a Yamaha S90/S70 XS. Moreover, they are converted into MOX file format so they can be loaded into a Yamaha MOX and a Yamaha MOXF. Likewise, they are converted into Montage file format so they can be loaded into a Yamaha Montage. All these synthesizers contain the Motif XS wave ROM sounds. 
 
_________________________________________________
 

Other sites with free voices:

 
Per Skovgaard