Veerst-Bække Pensionistforening

 

Veerst-Bække Pensionistforening

§ 1
Foreningens formål er, at samle alle pensionister og efterlønnere uanset politiske, religiøse og sociale standpunkter til gensidig støtte og opmuntring. 
 

 

STED og opslag

Vi holder til på TAGSKÆGGET 
på Lindecentret  Bække.
 

HISTORIK

 Første referat:
Ved et møde d. 24 april 1943 indvarslet af N Koed Hansen stiftedes nævnte dato Veerst Bække Alders og indvaliderenteforening.
Følgende var tilstede og alle stemte for oprettelsen af nævnte forening.
 
Anders Jensen Andreasen  Bække
Jens Schmidt
Jørgen Schmidt og hustru  Bække
Chr. Bæk
Hans Peder Kaisen  Bække
Karoline Enevoldsen
Erik Thygesen Bjerring og hustru
Niels Koed Hansen  Kragelund
Martin Nebel  Bække
Chr. Thomsen
Niels Nielsen
 
Den første bestyrelse kom til at bestå af:
N Koed Hansen  Formand
Anders Jensen Andreasen  kasserer og Jens Schmidt
 
Det blev vedtaget at opstille liste til sognerådsvalget, de opstillede blev.
Nr. 1 N Koed Hansen
Nr. 2 Anders Jensen Andreasen
Nr. 3 Jens Schmidt
Bække den 24 april 1943
N Koed Hansen

MEDLEMSSKAB

medlemsskab koster 50 kr. om året pr. pers.
 
Kontakt kasserer:
Grethe Svendsen
tlf. 23 81 54 40
svendsen@profibermail.dk
 
betaling kontant eller mobil pay 
31519350  (i kommentar -  PF)
 
Anni Nielsen | Vestergade 44, 6622 Bække - Danmark | Tlf.: 31519350 | anni.gunnar@outlook.dk