Sitemap
 

Nydamselskabet

Nydamselskabet

Interessen for forholdene i Nydam Mose har altid været særdeles levende i lokalområdet. Nydamfundene blev og er stadig et betydningsfuldt tema i forholdet mellem dansk og tysk i grænseregionen.

I 1983 dannedes på denne baggrund "Selskabet for Nydamforskning" - i daglig tale Nydamselskabet. Denne interessekreds har gennem sit arbejde været medvirkende til at Nationalmuseet genoptog undersøgelserne i mosen. Selskabet har 2011 ca. 510 medlemmer.

Nydamselskabets formål er at:
  • fremme forskning i den arkæologiske og historiske verden, der knytter sig til Nydam Mose
  • formidle viden om fundene i mosen, samt om mosens historie
  • medvirke til, ar der gennemføres en tilbundsgående undersøgelse af bevaringsforholdene for de tilbageliggende oldsager
  • sikre, at der på dette grundlag træffes de rigtige dispositioner for, at oldsagerne i mosen bevares. Enten ved at sikre bevaringsforholdeneeller ved, at der gennemføres de nødvendige udgravninger
  • skabe basis for, at Nationalmuseet, Museum Sønderjylland og tilknyttede museer kan gennemføre arkæologiske udgravninger i mosen med tilhørende konservering
  • arbejde for at bevare og videreudvikle permanente udstillinger i Sønderjylland, der knytter sig til Nydam Mose
  • medvirke til at beskytte mosen og dens omgivelser

  
Alle, der ønsker det, kan blive medlem af Nydamselskabet. Alle, der ønsker at støtte selskabets virke og idégrundlag, og som måske kunne tænke sig at deltage i realiseringen heraf, er meget velkommen til at melde sig ind i Nydamselskabet. Læs mere herom på siden om medlemskab.

Nydamselskabets bestyrelse

Nydamselskabets bestyrelse, valgt på selskabets generalforsamling den 12. april 2016, er:
 
Peter Jørgensen, formand
Peter Graversen, kasserer
Hans Peter Rasmussen, sekretær
Susanne Bagge, bestyrelsesmedlem
Richard Fisker Jensen, bestyrelsesmedlem
Andreas Jepsen, bestyrelsesmedlem 
Svend Anker Petersen, bestyrelsesmedlem 
Steen Weiss Pedersen, bestyrelsesmedlem
Knud M. Bache, bestyrelsesmedlem

Protektor:

H.K.H. Prins Joachim som protektor
H.K.H. Prins Joachim påtog sig i 1988 protektionen af Selskabet for Nydamforskning.
Prinsen har 25 års jubilæum som protektor for selskabet den 2. august 2013.


Første besøg i Nydam Mose
I forbindelse med Nationalmuseets udgravninger i Nydam Mose i 1991 inviterede vi Prins Joachim på besøg. På det tidspunkt var han på landbrugsskole på Næsgaard på Falster. Han kunne tillade sig at tage fri på Grundlovsdagen, 5. juni, der var halv fridag. Han kom om formiddagen, og blev det meste af dagen.

H.K.H Prins Joachim modtages af formanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen. Prinsens adjudant er parat til en parering?
H.K.H Prins Joachim modtages af formanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen. Prinsens adjudant er parat til en parering?

Vi havde et vældigt hyggeligt møde. Prinsen var åbenbart blevet så begejstret for sin oplevelse i Nydam, at han fortalte det til Dronningen på en sådan måde, at Hendes Majestæt også ønskede at se udgravningerne – og Hendes Majestæt kom allerede om mandagen, hele dagen!


Anden gang Prins Joachim er i Nydam Mose
Anden gang Prins Joachim var i Nydam Mose var sammen med Prinsesse Alexandra,
i 1996.
Det var en herlig eftermiddag med sol og sønderjysk kaffebord i haven foran Nydamhuset.

Prinseparret, arkæologer, Nydamselskabets bestyrelse og gæster til sønderjysk kaffebord i haven til Nydamhuset.
Prinseparret, arkæologer, Nydamselskabets bestyrelse og gæster til sønderjysk kaffebord i haven til Nydamhuset.


Tredje gang Prins Joachim er i Nydam Mose
Tredje gang er i forbindelse med indvielsen af det nyrenoverede Nydamhus den 22. august 2007.Besøget er omtalt i nyhedsoversigten på hjemmesiden.

Prinseparret, arkæologer, Nydamselskabets bestyrelse og gæster til sønderjysk kaffebord i haven til Nydamhuset.
Formanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen, udbringer et leve for det nyrenoverede Nydamhus.

H.K.H. Prins Joachim i samtale med Bitten Clausen og Museumsinspektør Flemming Rieck
H.K.H. Prins Joachim i samtale med Bitten Clausen og Museumsinspektør Flemming Rieck

H.K.H. Prins Joachim og formanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen, foran C. Engelhardts skrivebord og portræt på væggen
H.K.H. Prins Joachim og formanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen, foran C. Engelhardts skrivebord og portræt på væggen

 

 

  
25 års jubilæumsdagen

Selskabet for Nydamforskning fejrede sin 25 års fødselsdag mandag den 17. august. Den gik over al forventning.

En kraftig regnbyge en time før gæsterne skulle komme forstærkede det gode vejr resten af eftermiddagen med sol og hvide skyer på en blå himmel. Det nød H.K.H. Prins Joachim og de 150 fremmødte gæster.

Eftermiddagen gik med gode taler og lykønskninger. Formanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen, rettede en særlig tak til de indbudte æresgæster, Bitten Clausen, Piet van Deurs, A.P.Hansen, Flemming Rieck og Inge Gillesberg, for deres særlige indsats i forbindelse med selskabets tilværelse. H.K.H. Prins Joachim fik en helt speciel tak for at at have påtaget sig protektionen af Selskabet for Nydamforskning allerede for 20 år siden, og siden fulgt selskabet med stor interesse.

Fra venstre Sv. Anker Petersen, Chr. A. Petersen, H.K.H Prins Joachim, med ryggen til Vincent Jessen, Piet van Deurs og Flemming Pieck.
Fra venstre Sv. Anker Petersen, Chr. A. Petersen, H.K.H Prins Joachim, med ryggen til Vincent Jessen, Piet van Deurs og Flemming Rieck.Stemningen var med højt humør
Stemningen var med højt humørFormanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen, overrækker H.K.H. Prins Joachim sin gave, en løve, kopi af den der er fundet i Nydam Mose
Formanden for Nydamselskabet, Vincent Jessen, overrækker H.K.H. Prins Joachim sin gave, en løve, kopi af den der er fundet i Nydam Mose (se udgravninger).


Formanden for Nydamselskabet overrækker A.P.Hansen sin gave, et sværd, kopi at et fra Nydam Mose.
Formanden for Nydamselskabet overrækker A.P.Hansen sin gave, et sværd, kopi at et fra Nydam Mose.

 

Jubilæumsskrift

I anledningen af jubilæet har Nydamselskabet udgivet et skrift: Selskabet for Nydamforskning – Nydamselskabet 25 år 1983-2008.

Skriftet er med forord af H.K.H. Prins Joachim, og med indlæg fra 8 forfattere.

Skriftet er sendt til alle selskabets medlemmer.
 

 

Nydamselskabet og Nydambådens Laug | Sottrupskov 36 A, 6400 Sønderborg  | info@nydam.nu