Historie

M.P. Bruuns Gade blev anlagt i 1870. Kirkepladsen med sin randbebyggelse blev opført efter 1899 i forbindelse med Århus Kommunes køb af Marselisborg Gods. I 1997 er det M.P. Bruuns Gade og Sankt Pauls Kirkeplads' fine forretningsgader med den hurtige puls, der kendetegner det klassiske byliv.

Det bedste overblik over M.P. Bruuns Gades forløb får man fra rådhusets tårn. Herfra ses det tydeligt, at gaden løber over en skråning med forbindelse til horisontens storbakkede landskab. Fine kig er der også fra M.P. Bruuns Gade til Sankt Pauls Kirkes karakterfulde front og Århus Rådhus' lyse marmorbeklædning og det lette filigranagtige tårn.

Bruunsgade Bruunsgade


M.P. Bruuns Gade og Sankt Pauls Kirkeplads danner et velafgrænset rumforløb. Det er en skam, at den rigt udsmykkede 1800-tals bebyggelse skæmmes af hårdhændet butiksindretning og dårlig skiltning. Visuelle oaser er der dog ved kaffebutikken Kronens facaderenovering samt på Sankt Pauls Kirkeplads med den velproportionerede hjørnebebyggelse. I samspillet mellem kirkens disciplinerede murværk, randbebyggelsens rigt udsmykkede facader og det sympatiske haveanlæg opstår der en bymæssig, næsten parisisk stemning. M.P. Bruuns Gade fungerer med sit forløb som Sankt Pauls Kirkes røde løber.

FolketeatretFrederiksbjerg Biograf-Theater - Folketeatret

I 1906 åbnede yderligere biograf nummer tre Frederiksbjerg Biograf-Theater på hjørnet af M.P. Bruunsgade og Jægergårdsgade (dengang: Jægergaardsvej). Biografen flyttede i omkring 1912 til salen ved Hotel Kronprinsen på Banegårdsplads ved Banegårdsgade, under navnet Det ny Theater. Det blev lidt senere Arbejdernes Fællesorganisation der fik biografbevillingen. Biografen blev i 1918 hærget af en brand, og efter genopbygningen fik den plads til 600 publikummer, og var dermed den største biograf udenfor København. Samtidig fik den navnet Folketeatret.

I forbindelse med omlægningen af Banegårdspladsen og opførelsen af Park Allé, blev Hotel Kronprinsen nedrevet i 1921, og Folketeatret flyttede for en stund ind i Kasinos lokaler i Rosenkrantzsgade. I 1923 åbnede teatret i sin egen bygning på hjørnet af M.P. Bruunsgade og Halls Sti. Flyttede i 1956-57 til Jægergårdsgade, med 777 pladser. Folketeatret lukkede 2.april 2002.