Spil skak!

Skaktræning

Der er skak hver onsdag med start 19. september, se kalender.

Turneringer

Vi starter ny klubturnering op 3. oktober, se mere her.
 
Se andre turneringer her!
 

Skolegades Skole, onsdag kl. 19

Jan B. Kjeldsen, kasserer | Limfjordsvej 20, 9700 Brønderslev  | Tlf.: 51374209 | jan.b.kjeldsen@gmail.com