Mejrup Kultur- og Fritidscenter  | mail@mejruphallen.dk