Spil skak!

Hurtigturnering

Ny hurtigturnering er startet!
Alle er velkomne, man kan bare hoppe på.
Se regler og resultat her.

Skolegade Skole, onsdag kl. 19

Jan B. Kjeldsen, kasserer | Limfjordsvej 20, 9700 Brønderslev  | Tlf.: 51374209 | jan.b.kjeldsen@gmail.com