Sitemap    

Valgtale til valgmøde i Hovedgård

30-10-2013

Tak for invitationen til at komme i dag, og tak for initiativet til Hovedgård Lokalråd. Jeg har glædet mig meget til at deltage i valgpanelet.

Som før nævnt er mit navn Torben Engholm. Jeg er valgt for Socialdemokraterne og har været medlem af Horsens byråd siden 2006. Jeg er far til mine tvillinger Anders og Mikkel på 15 år. Og jeg har boet i Tvingstrup lige bag ved den selvejende børnehave og idrætsforeningen, -siden foråret 2008. Til dagligt arbejder jeg som smed ved AVK i Galten hvor jeg i samarbejde med Migatronic er ved at implementere en svejserobot i virksomheden.

Jeg ved der var mange borgere der frygtede at man ville blive glemt af det nye byråd i forbindelse med sammenlægningen af de tre kommuner tilbage i 2006-2007. I dag tror jeg nok man kan sige at dette ikke har været tilfældet for Hovedgård. Skovly har gennemgået en stor ombygning. Børnehaven vildrosen stod færdig i september 2008. Hovedgård Hallen er renoveret for 2,5 millioner kr. På Hovedgård skole har vi lavet en gennemgribende renovering og udbygning til en tidssvarende og moderne skolebygning. Kattrup har fået en ny cykelsti som til min store glæde bl.a. kunne bruges til at trække Kattrup-børnene hele vejen ind i Hovedgård skoledistrikt. Og mandag den 7. oktober 2013 fremtidssikrede vi vores lokale bibliotek ved at gøre det borgerbetjent. Samtidig er det muligt at bruge biblioteket som foredragssal eller mødelokale. Naturligvis under borgernes beskyttelse. Vores borgmester Peter Sørensen deltager aktivt gennem rejser og besøg hos diverse trafikministre, sammen med de lokale kræfter der kæmper for Tog Stop i Hovedgård.

Ifølge omtale i Østjysk Avis efterlyses der politikere, der vil arbejde for Udkants-Horsens. Jeg kender ikke til noget udkants Horsens. Jeg vil da hellere efterlyse politikere der vil arbejde for et Hovedgård i udvikling. Horsens Kommune har i samarbejde med et engageret lokalråd, der er dybt involveret i Hovedgårds udvikling og forskønnelse. I fællesskab og enighed udarbejdet en helhedsplan for vores nærområde. Helhedsplanerne er ikke juridisk bindende, men en fælles rettesnor for kommunen og de lokale kræfter.

For at underbygge dette er der afsat 6 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget over årene 2014-2017, som skal anvendes til at støtte de lokale initiativer og realisere de visioner, der er beskrevet i helhedsplanerne for alle mellem-byerne. Midlerne tænkes anvendt som medfinansiering til de initiativer, som lokalsamfundet ønsker at gennemføre. Det kunne eksempelvis være etablering af grønne områder, legepladser eller nye stiforbindelser. Ligesom der er afsættes 3 mio. kr. til gennemførelsen af etape 1 af optimeringen af Værvej. Så vi fremtidssikrer en sikker Omfartsvej mellem Stensballe og Hovedgård for såvel bilister som bløde trafikanter.

Horsens Kommune solgte sidste år 56 byggegrunde. Med det tempo vi har på i år, forventer vi at få solgt det samme antal. Og det er kun kommunale byggegrunde vi her taler om. Der er også solgt en del private udstykninger i samme periode. Beskæftigelsen inden for metalfaget har nået samme niveau som da krisen satte ind i 2008, så det begynder at gå rigtig godt. Derfor vil vi Udfordre vandhandleplanen sådan vi kan få skabt nogle flere udstykninger, så Hovedgård kan fortsætte med at vækste og tiltrække nye borgere som kan gøre vores lokalområde et endnu bedre sted at bo.

 

Derfor er det vigtigt vi i Hovedgård har et aktivt erhvervsliv. Erhvervslivet skal styrkes. Det skal være lettere at være virksomhed i Horsens Kommune. Som følge deraf skal virksomheder skal have lettere adgang til kommunens erhvervsservice. For at undebygge dette udvider vi kommunens ’Erhvervskontakt-ordning’, som fungerer som en samlet indgang og samarbejdspartner til alle erhvervsrelaterede områder i kommunen.

Vores Borgmester Peter Sørensen tog initiativ til Horsens Alliancen ved at lade Byrådet indgå i en lokal trepartsaftale med Dansk Industri, LO og Horsens Erhvervsråd. Sammen kan vi sikre, at borgerne får de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, og at der sker en god matchning af ledige og job. Samtidig med at der sker en udfasning af dækningsafgiften, som i takt med at flere ledige kommer i arbejde. For på denne måde at være fuldt finansieret og uden afledte behov for besparelser på de borgernære serviceområder.

Vi har fantastiske indkøbsmuligheder i vores to Coop butikker.

Vi har en helt fantastisk og engageret skole i Hovedgård. Med eget skoleorkester og en masse dygtige lærere. Vi har fire valgmuligheder når der skal vælges børnehave. Tre kommunale og en selvejende i Tvingstrup. Og så har vi nogle nærværende dagplejere som giver børnene den tryghed der skal til i en børnegruppe på fire.

Vi har Plejecenter Skovly lige op ad skoven hvor der er 30 plejeboliger og 8 plejeboliger for svært demente samt 2 aflastningspladser. (Desuden er der daghjem for demente, aktivitetscenter og køkken.

I sammenhæng med Skovly ligger 32 ældreboliger, beboerne fra disse benytter i stor udstrækning benytter Skovly tilbud.)

 

Kort sagt. Vi har det hele i vores nære samfund. Her i Hovedgård har vi alt fra vugge til grav. Og det har vi kun fordi vi har et engageret lokalsamfund, med borgerforening, Hovedgård Lokalråd, Hovedgård Erhverv, Vision 8732, Togstop gruppen, GHT, Hovedgård IF, Hovedgård Byfest som tjener en masse penge til ungdommen. Samt et hav af forsamlingshuse og frivillige foreninger, som gør Hovedgård området til et meget bedre sted at bo.

Det er det Hovedgård Socialdemokraterne og jeg vil arbejde for at gøre så atttraktivet som muligt. Så vi kan tiltrække endnu flere engagerede borgere til vores lokalområde. Jeg vil arbejde for et Hovedgård i vækst.

Hvis I stemmer på mig den tirsdag 19. november. Stemmer I på nærværende og engageret politikker som altid er parat til at lytte til borgerne. Jeg mener den vigtigste funktion man har som politiker, er at give sig tid til at lytte til de bekymringer man måtte have i forhold til sin egen hverdag. For det er hverdagen der fylder allermest for os alle sammen. Spørg blot forældrene i Kattrup, dengang man ville sende børnene til skolen i Gedved. Spørg blot hal-bestyrelserne i Østbirk og Hovedgård Hallerne, da jeg op til sidste valg satte fokus på de selvejende hallers skæbne. Hvilket gav både Østbirk Hallen og Hovedgård Hallen et kæmpe løft. Ligesom sikring af vores bibliotek ved at gøre det brugebetjent også har været en hjertesag.

Jeg håber jeg i løbet af aftenen har gjort mig fortjent til din tillid og din stemme den tirsdag 19. november.

Jeg går til valg for at gøre det godt for hele Horsens Kommune, men det er klart at det nære fylder det samme i min hverdag som i jeres.

En stemme på mig er en sikker stemme på Peter Sørensen som Borgmester, sådan sikre du dig at Horsens får den Borgmester Horsens forjenener. For Socialdemokraterne vil videre sammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Engholm  | Tlf.: 30 13 66 77 | torben.engholm@horsens.dk