Profil / Beredskabsplan

Beredskabsplan

Om beredskabsplanen:
 
Beredskabsplanen træder i kraft, når der sker en hændelse – enten fysisk eller psykisk – med klubbens medlemmer og medarbejdere (både frivillige og lønnede). Begrebet hændelse dækker bredt og som eksempler herpå kan være fald-, drukne- og kørsels-ulykker, madforgiftninger og pædofili. Hændelser kan variere fra værende ikke-kritiske til kritiske.
 
For at alle , herunder trænere, instruktører og hjælpeinstruktører, kan være bedst muligt forberedt, når en hændelse opstår, er det bestyrelsens ansvar at følgende iværksættes:
 
• At beredskabsplanen gennemgås en gang årligt ved sæsonstart med alle hjælpeinstruktører og instruktørerne samt trænere. At planen for de enkelte svømmehaller er placeret i instruktør / hjælpeinstruktørmapperne. At planen ligeledes udleveres til trænerne i K-afdelingen.
• At hjertestarter og førstehjælpskasser kontrolleres en gang ved sæsonstart, at kontrollen do-kumenteres ved brug af skema ”Skema / kontrol af hjertestarter, førstehjælpskasser og træ-ningsudstyr”.
• At der ved indkøb af træningsudstyr vurderes, hvorvidt udstyret skal være omfattet af regel-mæssig kontrol, - hvis ja, at fastsætte frekvensen af kontrollen.
• At gennemføre førstehjælpskursus for alle instruktører, hjælpeinstruktører og trænere ved sæ-sonstart.
• At at indhente børneattester for alle instruktører ved sæsonstart, samt for hjælpeinstruktører og trænere ≥ 15 år.
 
I tilfælde af at der sker en hændelse kontaktes krisestaben. Krisestaben vurderer, om kriseberedskabet skal iværksættes.
 
Viborg Svømmeklub | Asmildvej 3A, 8800 Viborg  | Tlf.: 20960420 | administrator@viborgsvommeklub.dk