Vestergaarden Bed & Breakfast

Om Vestergaarden

Vestergaarden - en gammel fanøgård.

Det vides at der har været beboelse på stedet i hvert tilfælde siden år 1683.

 Vestergaarden
 

 

 

Siden 1830 har gården været trelænget og fremstår i dag i ydre træk som dengang.

 

I 1970 ophørte al landbrugsdrift, lader og stald blev istandsat og gården har siden da kun været benyttet til beboelse. Vestergaarden 

 

I dag er Vestergaarden beboelse for Kaja, Nils og en enkelt af deres voksne børn. Ved siden af fuld-tids-arbejde forsøger vi at drive en standard Bed and Breakfast med hovedvægt på det gæstfrie, livsbekræftende, bæredygtige, økologiske og hyggelige.

Vestergaarden er meget centralt beliggende i Nordby bymidte:

1000m fra færgen.

250m til Superbrugsen og Hovedgaden med de fleste forretninger, restauranter og cykeludlejninger.

650m til lystbådehavn.

2500m til strand, tennis-, golf- og minigolfbaner.

 

Velkommen tilVestergaarden

 Vi vil forsøge at gøre jeres besøg på Fanø så godt som mulig, så derfor vil vi gerne være i god dialog omkring jeres ophold hos os.

 Det er vigtigt, at I senest ved ankomst gør opmærksom på, hvis I er diabetikker, allergiker, vegetar eller hvis der skal tages andre særlige hensyn. Så vil vi forsøge at tage hensyn til dette.

 Ankomst/afgangstider

Ankomst almindeligvis efter 14:00, i særlige tilfælde efter 17:00

Afgang almindeligvis før 11:00 hvis værelset skal bruges af andre den samme dag.

Det er muligt at lave aftaler om at komme før og stille bagagen før indflytning og det er også muligt, at have bagagen stående til senere afhentning, bare værelset er ryddet.

 Værelset:

Hvis uheldet er ude er den bedste og nærmeste nødudgang at åbne begge fløje af vinduet.

Der er en røgmelder som er trådløs forbundet med andre røgmeldere i hele huset. Hvis der høres alarm på jeres værelse behøver det ikke at være hos jer – så derfor undgå panik og skynd jer langsomt ud.

 Dynen er beregnet til forskellige sæsoner og består at to dyner, der hvis de knappes sammen, kan bruges som vinterdyne. Hvis de skilles ad, kan den tykkeste bruges for- og efterår, den tynde bruges om sommeren. Det gør I bare som I selv vil.

 Ekstraseng.

Tredelt madras til gulvet med opredning kan lejes for dkr.200,- pr. dag

 Den gamle hestestald ”Stalden”

Pas på de lave dørhøjder ved indgangsdørene!!

På dækkeskabet er der te, kaffe, kakao, sukker og flødebrikker til fri afbenyttelse.

I dækkeskabet er der glas, service og bestik også til fri afbenyttelse.

I køleskabet er der koldt vand, smør- og marmeladebrikker - også til at bruge af.

 Lyset tænder automatisk i kuplerne når der er mørkt og menneskelige bevægelser. Det samme i forgangen ved de to værelser. Mere lys kan tændes ved indgangsdørene.

 De fremlagte brochurer, spil og bøger er til fri afbenyttelse.

Vi vejleder gerne i hvilke oplevelser og spisesteder der findes og er aktuelle.

 Brugt bestik og service (ud over morgenmaden) kan vaskes op ved vasken i gangen, hvor der også kan hentes vand til kaffe, te og til at drikke. Vi har blødt og velsmagende vand på Fanø.

 Trådløst internet

Kan aktiveres og logges på ”vestergaarden”. Giv besked så tænder vi.

Morgenmad

Morgenmad koster dkr. 75,- pr. person, og består som regel af:

  • Hjemmebagte boller af friskmalet biodynamisk mel fra Forum
  • Forskellige skære- og skimmeloste
  • Lidt spegepølse og pålæg
  • Fanø Lynghonning
  • Marmelade og syltetøj – også hjemmelavet
  • Mysli, cornflakes og havregryn
  • Mælk og Juice
  • Kaffe og/eller te
  • Lidt frugt

Vi forsøger at skaffe det hele økologisk.

 Det vil ikke altid være muligt for os at tilberede morgenmad, da vi har fuldtidsarbejde og skiftende vagter ved siden af. I kan dog selv stå for morgenmaden og alt hvad der behøves til en almindelig, dansk morgenmad kan købes i SuperBrugsen, der ligger 300 m herfra og har åbent hver dag fra 07:00 til 18:00.

 Ingen rygning og brug af åben ild indendørs.

 Udendørs

Det hvide bænksæt i gården er til gæsterne. Hynder og børste er i Stalden.

På plænen til vest er der cafeborde med stole. Det er også muligt at låne liggestole.

Gårdspladsen og plænen mod vest er til fri afbenyttelse, men alle andre områder er vores private.

Venligst stil cykler i cykelstativet.

 Parkering af biler

Af og pålæsning kan foretages i gården.

Længere parkering helst på græsset tæt til bøgehækken på hjørnet af Pilevej og Vestervejen.

 Spørgsmål, tvivl, vejledning eller (nød)situationer

Hvis vi ikke lige er i nærheden, kan vi som regel kontaktes på tlf. +45 26841147 (Nils)

Og/eller tlf. +45 40101147 (Kaja)

 Velmente råd og ideer er velkomne.

I er velkommen til at skrive i gæstebogen.

 Husk at aflevere nøgler inden afrejse.

Vi ønsker jer et rigtig godt ophold på Vestergaardenog på Fanø.

 

Kaja og Nils

 
 

   Welcome to Vestergaarden


We will try our best to make your visit at Fanø as good as possible, therefore it is essential for us to have a good dialogue with you about your stay.

 If you have diabetes, allergies, are a vegetarian or need other special considerations, please let us know, at the latest on arrival, and we will try to take proper precautions.

Arrival- and departure times

Usually arrival time is after 14:00, in special circumstances after 17:00.

Usually departure time is before 11:00, if the room is to be used by others on the same day.

If agreed, it is possible to bring in the luggage before arrival time and to have the luggage waiting for a later pickup than departure time, if the room is cleared.

The Room
If case of emergency the best and nearest exit is to open both parts of the windows.
The smoke detector is wirelessly connected to other smoke detectors throughout the house. Therefore if you hear an alarm it does not have to be in your room - so avoid panic and hasten slowly.

The bed blankets, which are designed for different seasons, consist of two parts that buttons together, can be used as a winter duvet. If they are disassembled, the thickest is for use in autumn and spring; the thin one is used in summer. You just do as you please.

 Extra bedding
A mattress, to be placed on the floor, with bedding, can be hired for dkr.200 pr. day.

The old horse stable ‘Stalden’

Beware of the low door height at the entrance doors!!
At the cabinet there are teas, coffee, cocoa, sugar and cream.
In the cabinet there are glass, crockery and cutlery.
In the refrigerator there is cold water, butter and jam pieces - al to be used by guests.

Light switches automatically on in the domes when it is dark and there are human movements. More light can be switched on at the entrance doors. The light is automatically activated the same way in the hallway outside the two rooms.

 The brochures, games and books are all to be used by guests.                  

We can advise you in what to see, what do and places to dine on Fanø.

Used cutlery and dishes (other from served breakfast) can be washed in the sink in the hallway. Here you also can take the water you need. Fanø water is quite tasty.

 Wireless Internet
Can be activated on demand. “vestergaarden”.

Breakfast

Breakfast costs dkr. 75 pr. person, and usually consist of:
• Homemade dumplings of fresh stone grinded flour from Forum, demeter.
• Various kinds of cheese
• A little salami and cold cuts.
• Fanø Heather Honey
• Marmalade and jam - mostly homemade
• Muesli, corn flakes and oatmeal
• Milk and juice
• Coffee and /or tea
• A little fruit
We will try to get it all organic.

 Due to full-time work and shifting work-hour is not always possible for us to make breakfast for the guests. But all you need to make a self-served breakfast can be bought in SuperBrugsen, only 300 m from here. Open every day from 07:00 to 18:00.

No smoking or open flames indoors.

Outdoors
The white bench and table in the yard are for all guests. Cushions and brush are in the stable.
On the lawn to the west, there are cafe tables and chairs. It is also possible to borrow deck chairs.

The yard and lawn to the west are for the guests, all other areas are private.
Please place bicycles in rack.

Parking of cars
Loading and unloading of luggage can be carried out in the yard.
Please park more permanent on the grass close to the beech hedge on Pilevej around the corner.

Questions, doubts, guidance or (emergency) situations

If you cannot find us around the house and garden, we usually can be contacted on tel +45 26841147 for Nils and tel +45 40101147 for Kaja.

• Ideas and comments are welcome.

• You are welcome to write in the guestbook
.

Remember to return the keys before departure.

We wish you a great stay at Vestergaardenand on Fanø

Kaja and Nils

 

 

Willkommen bei Vestergaarden
Wir werden versuchen, Ihren Besuch auf Fanø so gut wie möglich zu machen. Darum vollen wir gerne einen guten Dialoge über Ihren Aufenthalt mit ihnen haben.

 Wenn Sie Diabetiker sind, Allergien haben, Vegetariern ist oder Sie andren berücksichtigten Faktoren haben, lassen Sie es uns spätestens an Ankunft wissen.

Dann werden wir versuchen dies zu berüchtigten.

 Anreise-/ Abfahrtzeiten

Ankunft, in der Regel, nach 14:00, in besonderen Fällen nach 17:00.

Abfahrt, in der Regel, vor 11:00, wenn der Raum von andere Gäste benutz werden.

Es ist möglich das Gepäck bevor 14:00 abzuliefern und auch später als 11:00 zu abholen, wenn der raum gelöscht ist.

Das Zimmer:
Bei einem Unfall ist die bester und nächster Notausgang, um beide Teile des Fensters zu öffnen.
Es gibt ein Rauchmelder der drahtlos an andere Rauchmelder im ganzen Haus verbunden ist. Wenn Sie ein Alarm auf dem Zimmer hören braucht die Gefahr nicht auf ihrem Zimmer zu sein - Vermeidet Panik und beschleunigen Sie sich langsam.

Die decken ist für die verschiedenen Jahreszeiten konzipiert und besteht aus zwei Teilen, die sie zusammen geknöpft, als Winterdecke genutzt werden kann. Wenn getrennt ist die dickste für Herbst und Frühling zu verwenden, die dünne im Sommer. Sie macht es wie sie wollen.

Extra Bett.
Dreiteilige Matratze auf dem Boden mit Bettwäsche kann für dkr.200 – pro Nacht gemietet werden.

Die alten Pferdestall "Stalden"

Hüten Sie sich vor die niedrige Tür Höhe!!
Auf dem Kabinett ist verziehende Tee, Kaffee, Kakao, Zucker und Sahne zu Verfügung.
In das Kabinett ist Glas, Geschirr und Besteck.
Im Kühlschrank ist kaltes Wasser, Butter und Marmelade Stück – zu verwenden.

Das Licht in den Kuppeln wird automatisch anschaltet, wenn es dunkel ist und Bewegungen sind dar. Mehr Licht kann an den Eingangstüren geschaltet werden.

Die gleiche automatische Anschaltung ist in Korridor bei den zwei Zimmern.

 Die Broschüren, Spiele und Bücher sind zur Verfügung.
Wen sie wollen können wir Sie beraten von den Restaurants, unsere Erfahrungen und was man auf der Insel erleben kann.

Gebrauchte Besteck und Geschirr (abgesehen vom servierten Frühstück) können in der spüle in der Halle gewaschen werden.

Wireless Internet
Kann aktiviert werden, fragen Sie nur. „vestergaarden“.

Frühstück
Frühstück kostet dkr. 75 pro Person, und besteht, in der Regel, aus:
• Hausgemachte Gebäck aus frisch Stein gemahlen Mehl von Forum, demeter.
• Verscheidenden Sorten von Käsen .
• Ein wenig Salami und Aufschnitt.
• Fanø Heidekrauthonig
• Marmelade und Konfitüre - meisten hausgemacht
• Müsli, Cornflakes und Haferflocken
• Milch und Saft
• Kaffee und /oder Tee
• Ein wenig Obst
Wir versuchen, alles organisch zu bekommen.

 Weil wir Vollzeit und wechselnd Wachen haben ist es nicht immer möglich, für uns das Frühstück zu machen, aber Sie kann alles für eine gewöhnlichen Dänischen Frühstück in der SuperBrugsen, 3oo m von hier, kaufen. Täglich offen von 07:00 bis 18:00

Rauchen und offenes Feuer nur im Freien.

Im Freien/ im Hof
Der weiße Bank und Tisch im Hof ist für Gäste zu Verfügung. Kissen und Bürste in den Stall.
Auf dem Rasen im Westen gibt es Café Tische und Stühle. Bei Anfragen haben Wir auch Liegestühle.

Der Hof und Den Rasen Im West ist für die Gäste. Alle andren Berieche sind privat.
Bitte Fahrräder im Stative.

Das Parken von Autos
Be-und Entladen von Gepäck kann draußen auf dem Hof durchgeführt werden.
Länger parken bitte auf dem Gras dicht an der Hecke an Pilevej, rund um die Ecke.

Fragen, Zweifel, Beratung oder (Not)Situationen

Wenn Wir nicht in der Nähe sind, Können Sie, normaler Wise, uns anrufen:

+45 26841147 für Nils und +45 40101147 für Kaja.

• Gut gemeinte Ratschläge und Ideen sind willkommen.
• Sie sind herzlich eingeladen in das Gästebuch zu schreiben.


Denken Sie daran, die Schlüsseln vor der Abreise zurück zu geben

Wir wünschen Sie einem tollen Aufenthalt inVestergaarden

und auf Fanø.

Kaja und Nils

 

 
 
 
 
Vestergaarden Bed & Breakfast | Vestervejen 47, DK 6720 Fanø - Danmark | Tlf.: +45 26 84 11 47 | vestergaarden.fano@gmail.com