Kerneområde

 

 

 

 

 

Valgfri uddannelseselementer + internationalt modul

 

 

 

Praktik

 

 

 

Afsluttendeeksamensprojekt

 

 

 

IaltECTS

9ECTS

6ECTS

6ECTS

3ECTS

 

  Link til pdf udgaven af studieordningen sep.2014 her..

  Link til pdf udgave af institutionsdelen for EAL sep.2014 her..

Dennstudieordning udgør den fællesdel af studieordningen for erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi (datamatiker AK),BEKnr. 641af 12/06/2014. Linktil bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163912.