Nyt 2020 pga Corona
Regulering hver tirsdag,
som normalt, dog ikke på dagen for holdspil og spisning
 
OG da scorekort ikke kan afleveres,
meldes scoren til

Susanne pr. mail eller
SMS
se: https://bricksite.com/slotssoester
 
 
 
NEUTRAL ZONE
ved E D S runder
 
(0 - 4,4) 35 - 36
(4,5 - 11,4) 34 - 36
(11,5 - 18,4) 33 - 36
(18,5 - 26,4) 32 - 36
(26,5 - 36,0) 31 - 36

er dit handicap over 36
bliver du ikke reguleret op
NYT
 
 
Pga. det stigende smittetryk skal I fortsat indrapportere score til Susanne pr. sms 40837607 eller mail susanne.loow@gmail.com og IKKE lægge kort i postkassen. Vi anbefaler ligeledes, at I ikke udveksler scorekort. 
 
 
 
HUSK AT BOOKE STARTTID SENEST LØRDAG, DA TIDERNE FRIGIVES MIDNAT TIL SØNDAG.

DEN DER FØRST SER STARTLISTEN BOOKER TIDER TIL HELE HOLDET
 
 
8.00 
71-1490 Inger Olsen 18
71-1494 Kirsten Møller 18
71-300   Else Lentz 18
71-408   Marianne Brassøe 18

8.10
71-219   Else Magnussen 18
71-1644 Mette Goth Vinther 18
71-2204 Tove Dahl 18
71-592   Lisbeth Berthelsen 18

8.20
71-2898 Hanne Hemmingsen 18
71-1394 Ulla Ejsing 18
71-2603 Hanne C. Jensen 18
71-1320 Karin Svoldgaard 18

8.30
71-860   Maja Pape 18
71-2224 Anne Marie Gadensgaard 18
71-1408 Kirsten Bredgaard 18
71-2514 Else Marie Hinge 18

8.40
71-72     Grethe Hillerström 18
71-306   Ellen Pedersen 18
71-1360 Birgit Bidstrup 18
71-1244 Kitte Walsted 18

8.50
71-18    Grethe Heegaard 18
71-99    Lisbeth Stenbro 18
71-261  Conni Michaelsen 18
71-464  Inge-Lise Mortensen 18

9.00
71-2324 Nanny Jensen 18
71-430   Lillian Rasmussen 18
71-3015 Carol Ann Jensen 18
71-1515 Berit Reese Lavrsen 18

9.10
71-2944 Rita Larsen 18
71-1505 Inger Nielsen 18
71-1054 Hanne Kristensen 18
71-2301 Synøve Petersen 18

9.20
71-236   Lisbeth Andersen 18
71-1611 Inge Kvist 18
71-1729 Aase Steffensen 18
71-537  Dorte Sander 18

9.30
71-11     Bodil Gjøderum 9
71-253  Tove Andersen 9
71-1712 Inger D. Jensen 9
71-2541 Solveig Haugaard 9
 
  
 
 
Undgå langsomt spil

Behøver en golfrunde tage fem timer eller derover? Svaret er naturligvis nej, læs de følgende gode råd.


1.
Vent med at gå ud på første hul!
overhold de 10 minutter

2.
Slå ud før du skriver!
Spilleren som først er klar går direkte på teestedet og slå sit drive.
Vent med at skrive scorekort til efter udslaget

3.
Vær klar til at spille!
Gå ud til hver sin bold, hvis det er muligt. Vær klar til at spille, når det er din tur.
(f.eks:  selv om du er tættest på flaget på green,  må du gerne putte, hvis de andre ikke er klar.)
 

4.
Når der ikke længere kan opnås point, samles bolden op.
 
 
Hallington:
 
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.