Hulspilsturnering:
Turneringen er en turnering, hvor der spilles med handicap-udligning mellem spillerne (3/4). Turneringen er opdelt så spillerne er i grupper, der spiller 18 huller, 9 huller eller på par 3 banen. Hulspilsturneringen foregår i perioden marts til anden sidste mandag i oktober. Får en spiller af den ene eller anden grund forfald til den planlagte spilledag, er det hans pligt at give besked, så tidligt som muligt til modstanderen. Det skal her bemærkes, at det er tilladt at afvikle en match på en anden dag end den i planen foreskrevne (mandag). Kan der ved god vilje fra begge spilleres side ikke findes en alternativ spilledag, inden sidste spilledag, skal den spiller, der ikke kunne på den oprindelige dato, give matchen til modstanderen. Vinderen af en match tildeles 2 point, taberen 0 point – ender en match uafgjort tildeles begge spillere 1 point. Hvis to eller flere spillere ved turneringens afslutning har opnået samme pointtal, fordeles placeringerne efter: 1. Indbyrdes kamp. 2. ny match.
Spillerne afgør/bestemmer selv hvilket teested, kampen afgøres fra.
 

 A          B          C            D  

 

     

 
  
og altså - 
spiller man hulspil
så spiller man hulspil
det er "hovedturneringen"
 
har du meldt til også at spille stableford 
så gøres det på de mandage
hvor du ikke spiller hulspil 
så let er det