hulspil / spilleplan m.m. gruppe D
spilleplan  for  gruppe  D
 

  G R U P P E   D  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
1 Bjarne B. Jensen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 Bo Kier Hansen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Larsen 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Gunther Bertelsen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 Jan Hæstrup 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Jens Chr Gregersen 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Jørgen Jørgensen 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Møller Werge 9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 Peder Hyltoft 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Poul Erik Isaksen 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 Poul Erik Nielsen 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 16 10 9 8 7
12 r2 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 Svend Rasmussen 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Ulf Mogensen 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Viggo Olsen 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 r1 1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   D  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
 
 
stillingen:  sidst opdateret  22.10 . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl - så lad os det vide
 
  G R U P P E   D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P     P L A C E R I N G      p k
1 Bjarne B. Jensen * 0 2 2 1 2 2 0 2 2 0 * 2 2 0 * 17   1 Viggo Olsen 22 13
2 Bo Kier Hansen 2 * 2 2 0 2 2 0 2 2 2 * 0 0 2 * 18   2 Jan Hæstrup 20 13
3 Erik Larsen 0 0 * 2 0 0 0 1 2 2 0 * 2 2 0 * 11   3 Bo Kier Hansen 18 13
4 Gunther Bertelsen 0 0 0 * 2 2 2 2 2 2 2 * 2 0 0 * 16   4 Bjarne B. Jensen 17 13
5 Jan Hæstrup 1 2 2 0 * 2 2 2 2 2 2 * 2 1 0 * 20   5 Ulf Mogensen 17 13
6 Jens Chr Gregersen 0 0 2 0 0 * 0 2 0 2 0 * 1 0 0 * 7   6 Gunther Bertelsen 16 13
7 Jørgen Jørgensen 0 0 2 0 0 2 * 0 2 2 0 * 0 0 0 * 8   7 Poul Erik Nielsen 16 13
8 Møller Werge 2 2 1 0 0 0 2 * 2 * 0 * 2 2 0 * 13   8 Møller Werge 13 12
9 Peder Hyltoft 0 0 0 0 0 2 0 0 * 2 0 * 0 0 0 * 4   9 Erik Larsen 11 13
10 Poul Erik Isaksen 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 * 2 0 0 * 2   10 Svend Rasmussen 9 13
11 Poul Erik Nielsen 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 * * 0 2 0 * 16   11 Jørgen Jørgensen 8 13
12 r2 * * * * * * * * * * * * * * * * 0   12 Jens Chr Gregersen 7 13
13 Svend Rasmussen 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 * * 0 0 * 9   13 Peder Hyltoft 4 13
14 Ulf Mogensen 0 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 * 2 * 2 * 17   14 Poul Erik Isaksen 2 12
15 Viggo Olsen 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * 2 0 * * 22   15 r2 0 0
16 r1 * * * * * * * * * * * * * * * * 0   16 r1 0 0