hulspil / spilleplan m.m. gruppe D
spilleplan  for  gruppe  D
 

  G R U P P E   D  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
1 Bjarne B. Jensen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 Bo Kier Hansen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Larsen 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Gunther Bertelsen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 Jan Hæstrup 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Jens Chr Gregersen 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Jørgen Jørgensen 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Møller Werge 9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 Peder Hyltoft 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Poul Erik Isaksen 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 Poul Erik Nielsen 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 16 10 9 8 7
12 r2 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 Svend Rasmussen 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Ulf Mogensen 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Viggo Olsen 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 r1 1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   D  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
 
 
stillingen:  sidst opdateret  13.8 . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl - så lad os det vide
  G R U P P E   D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P     P L A C E R I N G      p k
1 Bjarne B. Jensen * * 2 * * * * 0 2 2 0 * 2 2 0 * 10   1 Gunther Bertelsen 16 10
2 Bo Kier Hansen * * * * 0 2 2 0 2 2 2 * 0 * 2 * 12   2 Jan Hæstrup 16 9
3 Erik Larsen 0 * * 2 0 0 0 1 2 * 0 * 2 * * * 7   3 Bo Kier Hansen 12 9
4 Gunther Bertelsen * * 0 * 2 2 2 2 2 2 2 * 2 0 * * 16   4 Viggo Olsen 12 8
5 Jan Hæstrup * 2 2 0 * 2 2 2 2 2 2 * * * * * 16   5 Bjarne B. Jensen 10 8
6 Jens Chr Gregersen * 0 2 0 0 * 0 2 0 2 0 * 1 * 0 * 7   6 Møller Werge 9 8
7 Jørgen Jørgensen * 0 2 0 0 2 * 0 2 2 * * * * * * 8   7 Jørgen Jørgensen 8 8
8 Møller Werge 2 2 1 0 0 0 2 * 2 * * * * * * * 9   8 Ulf Mogensen 8 5
9 Peder Hyltoft 0 0 0 0 0 2 0 0 * * * * * 0 0 * 2   9 Erik Larsen 7 9
10 Poul Erik Isaksen 0 0 * 0 0 0 0 * * * * * 2 * 0 * 2   10 Jens Chr Gregersen 7 11
11 Poul Erik Nielsen 2 0 2 0 0 2 * * * * * * 0 * 0 * 6   11 Poul Erik Nielsen 6 8
12 r2 * * * * * * * * * * * * * * * * 0   12 Svend Rasmussen 5 9
13 Svend Rasmussen 0 2 0 0 * 1 * * * 0 2 * * 0 0 * 5   13 Peder Hyltoft 2 10
14 Ulf Mogensen 0 * * 2 * * * * 2 * * * 2 * 2 * 8   14 Poul Erik Isaksen 2 8
15 Viggo Olsen 2 0 * * * 2 * * 2 2 2 * 2 0 * * 12   15 r2 0 0
16 r1 * * * * * * * * * * * * * * * * 0   16 r1 0 0