hulspil / spilleplan m.m. gruppe C
 spilleplan  for  gruppe  C
 
  G R U P P E   C  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
1 Ejvind Nielsen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 Erik Brønnum 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Damgaard 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Finn Brunø       13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 Finn Larsen 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Gert Olesen 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Hardy Bistrup 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Jens Møller      9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 Jørn Houbak 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Peder Sander 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 Per Nielsen 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 16 10 9 8 7
12 Poul Erik Johansen 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 Svend E Studsgaard 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Svend Nøhr 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Willy R. Sørensen 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 Jens L Bertelsen    1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   C  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
 
stillingen:  sidst opdateret 13.8 . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl - så lad os det vide
 
  G R U P P E   C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P     P L A C E R I N G      p k
1 Ejvind Nielsen * * * * * 0 * 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0   1 Per Nielsen 17 11
2 Erik Brønnum * * * * * 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 * 12   2 Gert Olesen 16 11
3 Erik Damgaard * * * 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 * * 14   3 Svend Nøhr 16 11
4 Finn Brunø       * * 0 * * 0 0 1 2 2 0 2 0 * * 0 7   4 Erik Damgaard 14 11
5 Finn Larsen * * 0 * * 0 0 0 2 0 0 1 * * * 0 3   5 Jens Linde Bertelsen 14 10
6 Gert Olesen 2 0 0 2 2 * 2 * 1 2 1 * * * 2 2 16   6 Hardy Bistrup 13 10
7 Hardy Bistrup * 0 2 2 2 0 * 2 2 1 * * * * 0 2 13   7 Erik Brønnum 12 10
8 Jens Møller      2 0 0 1 2 * 0 * 2 * * * * 2 2 * 11   8 Jens Møller      11 9
9 Jørn Houbak 2 0 2 0 0 1 0 0 * * * * 0 0 2 * 7   9 Poul Erik Johansen 9 10
10 Peder Sander * 2 0 0 2 0 1 * * * * 2 1 0 0 * 8   10 Svend Erik Studsgaard 9 11
11 Per Nielsen 2 2 2 2 2 1 * * * * * 2 2 0 2 0 17   11 Peder Sander 8 10
12 Poul Erik Johansen * 2 0 0 1 * * * * 0 0 * 2 2 0 2 9   12 Willy Rudb. Sørensen 8 12
13 Svend Erik Studsgaard 2 0 0 2 * * * * 2 1 0 0 * 0 2 0 9   13 Finn Brunø       7 10
14 Svend Nøhr 2 2 2 * * * * 0 2 2 2 0 2 * 2 0 16   14 Jørn Houbak 7 11
15 Willy Rudb. Sørensen 2 0 * * * 0 2 0 0 2 0 2 0 0 * 0 8   15 Finn Larsen 3 9
16 Jens Linde Bertelsen 2 * * 2 2 0 0 * * * 2 0 2 2 2 * 14   16 Ejvind Nielsen 0 8