hulspil / spilleplan m.m. gruppe C
 spilleplan  for  gruppe  C
 
  G R U P P E   C  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
1 Ejvind Nielsen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 Erik Brønnum 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Damgaard 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Finn Brunø       13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 Finn Larsen 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Gert Olesen 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Hardy Bistrup 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Jens Møller      9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 Jørn Houbak 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Peder Sander 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 Per Nielsen 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 16 10 9 8 7
12 Poul Erik Johansen 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 Svend E Studsgaard 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Svend Nøhr 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Willy R. Sørensen 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 Jens L Bertelsen    1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   C  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
 
stillingen:  sidst opdateret 22.10 . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl - så lad os det vide
 
  G R U P P E   C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P     P L A C E R I N G      p k
1 Ejvind Nielsen * 0 0 2 1 0 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 3   1 Per Nielsen 25 15
2 Erik Brønnum 2 * 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 18   2 Erik Damgaard 22 15
3 Erik Damgaard 2 2 * 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 22   3 Hardy Bistrup 21 15
4 Finn Brunø       0 0 0 * 1 0 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 9   4 Gert Olesen 20 15
5 Finn Larsen 1 2 0 1 * 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 11   5 Jens Møller      19 15
6 Gert Olesen 2 0 0 2 2 * 2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 20   6 Erik Brønnum 18 15
7 Hardy Bistrup 2 0 2 2 2 0 * 2 2 1 0 2 2 2 0 2 21   7 Jens Linde Bertelsen 18 15
8 Jens Møller      2 0 0 1 2 2 0 * 2 1 0 2 2 2 2 1 19   8 Svend Nøhr 17 15
9 Jørn Houbak 2 0 2 0 0 1 0 0 * 0 0 2 0 0 2 1 10   9 Willy Rudb. Sørensen 12 15
10 Peder Sander * 2 0 0 2 0 1 1 2 * 0 2 1 0 0 0 11   10 Finn Larsen 11 15
11 Per Nielsen 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 * 2 2 0 2 0 25   11 Peder Sander 11 14
12 Poul Erik Johansen * 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 * 2 2 0 2 9   12 Svend Erik Studsgaard 11 15
13 Svend Erik Studsgaard 2 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 * 0 2 0 11   13 Jørn Houbak 10 15
14 Svend Nøhr 2 2 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 2 * 2 0 17   14 Finn Brunø       9 15
15 Willy Rudb. Sørensen 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 * 0 12   15 Poul Erik Johansen 9 14
16 Jens Linde Bertelsen 2 0 0 2 2 0 0 1 1 2 2 0 2 2 2 * 18   16 Ejvind Nielsen 3 13